videoškolenie - Balík všetkých videoškolení sezóna 2022/2023

Ing. Mária Horváthová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Marcela Prajová, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. Mária Dimitrovová, Júlia Pšenková, Ing. Soňa Ugróczy

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe