školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov v roku 2023 – návody, ako ich opraviť - školenie

online 07.06.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 84 eur s DPH

Mzdy pre začiatočníkov v roku 2023 - 2-dňové - školenie

online 06-07.06.2023

Lektori: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. 

cena: 168 eur

*Podnikanie neziskových účtovných jednotiek - školenie

online 09.06.2023

Lektor: Ing. Jaroslava Lukačovičová - je dlhoročnou podnikateľkou v oblasti účtovníctva a daní a bojovníčkou za menej byrokracie spojenej s podnikaním a zamestnávaním. Pracuje ako poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.

cena: 69 eur s DPH

Daňové a nedaňové výdavky podnikateľa v roku 2023 - školenie

online 08.06.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 72 eur s DPH

*Účtovníctvo pre pokročilých - zásoby a finančný majetok - školenie

online 13.06.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

DPH v cestovných kanceláriách v roku 2023 na praktických príkladoch - školenie

online 27.06.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 72 eur s DPH

2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Zákonník práce a mzdové novinky v roku 2023 - školenie

Rajecké Teplice 23-24.10.2023

Lektori: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. 

cena: 168 eur