školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Daňová závierka a daňové priznanie právnických osôb 2023 - školenie

online 28.02.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Odpisovanie majetku v roku 2024 - školenie

online 29.02.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 84 eur s DPH

DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2024 a ich aplikácia do praxe - školenie

Bratislava 06.03.2024, Žilina 08.03.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 108 eur s DPH

POMOC PRI ROČNOM ZÚČTOVANÍ A DAŇOVOM PRIZNANÍ ZA ROK 2023 - školenie

online 21.02.2024, 28.02.2024, 13.03.2024, 20.03.2024, 26.03.2024 

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva

cena: 84 eur s DPH

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2024 - školenie

online 19.03.2024

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD - odborná lektorka a špecialistka na ochranu osobných údajov

cena: 84 eur s DPH

GDPR pre verejnú správu v roku 2024 - školenie

online 12.04.2024

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD - odborná lektorka a špecialistka na ochranu osobných údajov

cena: 84 eur s DPH

Predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetu a digitálnych platforiem z pohľadu DPH - školenie

online 16.04.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Praktické príklady výpočtu mzdy – všetko o mzde zamestnanca v rôznych životných situáciách - školenie

online 17.04.2024

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Komunikácia účtovníka so správcom dane počas a mimo kontroly v roku 2024 - školenie

online 19.04.2024

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt - je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol

cena: 84 eur s DPH

Praktické príklady výpočtu mzdy – odmeny štatutárov a dohodárov, výpočet exekúcií a opravy vystavených miezd - školenie

online 26.04.2024

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby - školenie

online 26.04.2024

Lektor: : JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

cena: 108 eur s DPH

2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi v roku 2024

Rajecké Teplice 29.04.-30.04.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 336 eur s DPH

2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Zákonník práce a mzdové novinky v roku 2024

Rajecké Teplice 20.05.-21.05.2024

Lektori: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

cena: 336 eur s DPH

Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií – postupy, najčastejšie chyby, špecifiká - školenie

online 09.05.2024

Lektor: Ing. Jaroslava Lukačovičová - Odborníčka na účtovníctvo a dane NO

cena: 69 eur s DPH

Cestovné náhrady, vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov - školenie

online 10.05.2024

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Praktický výklad zákona o DPH 1. časť - školenie

online 14.05.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Praktický výklad zákona o DPH 2. časť - školenie

online 15.05.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Zamestnanecké benefity a sociálny fond v praxi - školenie

online 16.05.2024

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Transferové oceňovanie, vzťahy medzi spoločníkom a spoločnosťou po zmenách od roku 2023 - školenie

online 21.05.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Daňové a nedaňové výdavky - školenie

online 29.05.2024

Ing. Soňa Ugróczy - člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen Metodicko-legislatívnej komory pre DPH SKDP, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: 69 eur s DPH

Dane fyzických osôb v praxi - zdaňovanie príjmov z podnikania, z prenájmu, autorských príjmov, kapitálových príjmov a ostatných príjmov - školenie

online 03.06.2024

Lektor: Ing. Jana Acsová - audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, expert IFRS. 

cena: 69 eur s DPH

Občianske združenie – návod na obsluhu a údržbu - školenie

online 05.06.2024

Lektor: Ing. Jaroslava Lukačovičová - Odborníčka na účtovníctvo a dane NO

cena: 69 eur s DPH