školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022 - školenie

online 22.03.2023

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - v roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

Zmeny v stavebnom práve účinné od 1. 4. 2024 - školenie

online 24.03.2023

Lektor: JUDr. Peter Kotvan - advokát, ktorý sa špecializuje na stavebné zmluvné právo a rieši spory na stavbách, či už v postavení právneho zástupcu, rozhodcu, mediátora, alebo aj adjudikátora. 

GDPR pre samosprávy - školenie

online 29.03.2023

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 84 eur s DPH

Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb cez e-shopy z pohľadu DPH (osobitné schémy One-stop-shop) - školenie

online 03.04.2023

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt - je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol.

cena: 72 eur s DPH

2 - dňové školenie v Bešeňovej: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2023

Bešeňová 13.04.-14.04.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 288 eur s DPH

Pohľadávky komplexne – účtovná a daňová prax - školenie

online 17.04.2023

Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová - venuje sa účtovníctvu, pôsobí ako audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, vlastní diplom expert IFRS, publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a venuje sa lektorovaniu v rôznych oblastiach týkajúcich sa účtovníctva a daní.

GDPR pre školy v roku 2023 - školenie

online 20.04.2023

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 84 eur s DPH

Občianske združenie – návod na obsluhu a údržbu - školenie

online 19.04.2023

Lektor: Ing. Jaroslava Lukačovičová - poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.

Postupy a prax zamestnávateľa v roku 2023 - 1 časť: zamestnávanie a zmluvné vzťahy - školenie

online 20.04.2023

Lektor: JUDr. Renáta Matejová - lektorka pracuje ako advokátka - pracovné, rodinné, majetkové a obchodné právo. Má niekoľkoročné skúsenosti s lektorskoučinnosťou v danej oblasti. Je lektorkou pre vzdelávacie inštitúcie, autorka odborných článkov do renomovaných odborných publikácií.

Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov, cestovné náhrady v roku 2023 - školenie

online27.04.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe.

Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov v praxi - školenie

online 11.05.2023

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.

*Praktický výklad zákona o DPH - 1. časť - školenie

online 16.05.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

*Praktický výklad zákona o DPH - 2. časť - školenie

online 17.05.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Postupy a prax zamestnávateľa v roku 2023 - 2 časť: práva a povinnosti zamestnanca - školenie

online 18.05.2023

Lektor: JUDr. Renáta Matejová - lektorka pracuje ako advokátka - pracovné, rodinné, majetkové a obchodné právo. Má niekoľkoročné skúsenosti s lektorskoučinnosťou v danej oblasti. Je lektorkou pre vzdelávacie inštitúcie, autorka odborných článkov do renomovaných odborných publikácií.

2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Zákonník práce a mzdové novinky v roku 2023 - školenie

Rajecké Teplice 18.05.-19.05.2023

Lektori: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. 

JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania

cena: 288 eur