školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Mzdy, odvody, dane – zmeny 2023 – 2024 + zmeny v Zákoníku práce od 1.1.2024 - školenie

online 14.11.2023, Bratislava 14.11.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Konferencia Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2023/2024, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy

online 12.12.2023, Bratislava 12.12.2023

online 06.02.2024,  Bratislava 06.02.2024

Lektori: Ing. Mária Horváthová, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. Peter Horniaček,  Ing. Marcela Prajová 

Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v roku 2023 - 2-dňové - školenie

online 20.-21.09.2023

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami.

cena: 168 eur s DPH

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2023 - školenie

online 22.09.2023

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 84 eur s DPH

Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov v roku 2023 - 2-dňové školenie

online 26.09.-27.09.2023

Lektor: Ing. Martin Mikláš - odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Poskytuje odborné rady prostredníctvom chatu a listárne desiatkam našich klientov. Publikuje odborné články a interné firemné predpisy. 

cena: 168 eur s DPH

Pravidlá fakturácie a návod, ako opraviť chyby pri nej v roku 2023 - školenie

online 28.09.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 84 eur s DPH

Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých - 2-dňové - školenie

online 28.-29.09.2023

Lektor: Ing. Martina Švaňová - od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. 

cena: 168 eur s DPH

Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2023 v Spa Aphrodite - 2-dňové školenie

Spa Aphrodite 02.10.-03.10.2023

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa.

cena: 288 eur s DPH

Ako opraviť chyby v mzdovom účtovníctve v roku 2023 - školenie

online 04.10.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe.

cena: 72 eur s DPH

Ako opraviť chyby v účtovníctve (dodatočné daňové priznanie a iné) - školenie

online 05.10.2023

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa.

cena: 72 eur s DPH

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v roku 2023 – možnosti, výhody aj riziká pre zamestnávateľa - školenie

online 13.10.2023

Lektor: : JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

cena: 84 eur s DPH

Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi v roku 2023 v Permone - 2-dňové školenie

Grandhotel  Permon 16.10.-17.10.2023

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa.

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.

cena: 288 eur s DPH

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku v roku 2023 - školenie

online 18.10.2023

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 72 eur s DPH

Mzdy pre pokročilých v roku 2023 - 2-dňové - školenie

online 23.-24.10.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe.

cena: 168 eur s DPH

Odmeny a ich vplyv na priemerný zárobok v roku 2023 - školenie

online 25.10.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe.

cena: 72 eur s DPH

Predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetu a digitálnych platforiem z pohľadu DPH - školenie

online 27.10.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 72 eur s DPH

Medzinárodná kamiónová doprava a DPH v roku 2023 - školenie

online 27.10.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 84 eur s DPH

Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2024 na Kaskádach - 2-dňové školenie

Hotel Kaskády**** 06.11.-07.11.2023  - OBSADENÉ

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý 

Ing. Soňa Ugróczy 

cena: 288 eur s DPH

Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov + novely 2023/2024 - školenie

online 09.11.2023, Bratislava 09.11.2023

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2023 - školenie

online 09.11.2023

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 72 eur s DPH

Daňová optimalizácia v roku 2023 - školenie

online 09.11.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 84 eur s DPH

Cash flow – prehľad peňažných tokov - školenie

online 16.11.2023

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 72 eur s DPH

Zákonník práce pod lupou v roku 2023 - 2-dňové - školenie

online 23.-24.11.2023

Lektor: JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

cena: 168 eur s DPH

Pripravované GDPR novinky účinné od roku 2024 - školenie

online 04.12.2023

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 84 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2023 a zmeny v účtovníctve pre rok 2024 - školenie

online 13.12.2023

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 84 eur s DPH

Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2023 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2024 - školenie

online 14.12.2023, Bratislava 14.12.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2023 - školenie

online 15.12.2023

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 84 eur s DPH

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2022 + zmeny zákona od 1.1.2023 - školenie

online 07.02.2024,  Bratislava 07.02.2024

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb