školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Zamestnanecké benefity a sociálny fond v praxi - školenie

online 16.05.2024

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Zákonník práce a mzdové novinky v roku 2024

Rajecké Teplice 20.05.-21.05.2024

Lektori: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

cena: 336 eur s DPH

Transferové oceňovanie, vzťahy medzi spoločníkom a spoločnosťou po zmenách od roku 2023 - školenie

online 21.05.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Dlhodobý majetok v účtovníckej praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom - školenie

online 22.05.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Novela zákona o DPH účinná od 1.7.2024, 1.1.2025 a 1.7.2025 - školenie

online 27.05.2024

Lektor: Mgr. Mojmír Beňo - Zamestnanec odboru nepriamych daní Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Daňovou problematikou sa zaoberá od roku 2008 a na oblasť DPH sa špecializuje od roku 2012.

cena: 69 eur s DPH

Personalistika pre začiatočníkov - školenie

online 30.05.2024

Ing. Martina Švaňová - odborníčka na personalistiku

cena: 69 eur s DPH

Daňové a nedaňové výdavky - školenie

online 29.05.2024

Ing. Soňa Ugróczy - člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen Metodicko-legislatívnej komory pre DPH SKDP, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: 69 eur s DPH

Občianske združenie – návod na obsluhu a údržbu - školenie

online 05.06.2024

Lektor: Ing. Jaroslava Lukačovičová - Odborníčka na účtovníctvo a dane NO

cena: 69 eur s DPH

Pohľadávky v podvojnom účtovníctve - školenie

online 06.06.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Vlastné imanie a záväzky v podvojnom účtovníctve - školenie

online 11.06.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Schválená Novela DPH od 1.7.2024 a 1.1.2025, vybrané aktuálne témy DPH 2024 - školenie

online 12.06.2024

Ing. Soňa Ugróczy - člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen Metodicko-legislatívnej komory pre DPH SKDP, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: 69 eur s DPH