vzhľadom na aktuálne opatrenia týkajúce sa prevencie proti nákaze ochorením COVID-19 (koronavírus), si Vás dovoľujeme informovať, že všetky školenia budú v termíne od 10. 3. 2020 až do ukončenia opatrení nahradené formou online školení

Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie - školenie

16.06.2020 - online

Bratislava 16.06.2020, Žilina 17.06.2020, Košice 18.06.2020, Trenčín 19.06.2020, Nitra 22.06.2020, Prešov 24.06.2020, Trnava 26.06.2020

Lektor : RNDr. Jozef Mihál - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020 - školenie

online 02.06.2020

Lektor: Ing. Ondrej Baláž: odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. 

cena: 79 eur s DPH

Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - školenie

online 03.06.2020

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 69 eur s DPH

Komplexný účtovný pohľad na rok 2019 a 2020 pod vplyvom zmenených predpisov počas obdobia pandémie - školenie

online 08.06.2020 - Len online

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov

cena: 72 eur s DPH

Náklady a výnosy v účtovníctve a daniach - najčastejšie chyby v praxi podnikateľských subjektov - školenie

online 09.06.2020

Lektor: Ing. Ondrej Baláž: odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. 

cena: 69 eur s DPH

DPH – najčastejšie aplikačné problémy v praxi - školenie

10.06.2020 - len online

Lektor : Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Komory daňových poradcov

cena: 34,5 eur s DPH

Vedenie účtovníctva organizačnej zložky v roku 2020 - školenie

10.06.2020 - len online

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 96 eur s DPH

Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi - online školenie

10.06.2020 - len online

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka PhD. - pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., odborník na pracovné právo

cena: 60 eur s DPH

Riešenia aktuálnych problémov mzdovej praxe. Stravovanie zamestnancov. - školenie

online 11.06.2020

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 69 eur s DPH

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende - školenie

online 15.06.2020, Prešov 20.10.2020

Lektor: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

cena: 84 eur s DPH

Aplikácia DPH na príkladoch v praxi - školenie

online 16.06.2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 84 eur s DPH

Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a riešeniami najčastejších problémových situácií - školenie

Bratislava 21.09.2020

Lektordoc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. - od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce

cena: 120 eur s DPH

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky - školenie

24.06.2020 - len online

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH

Mzdy pre začiatočníkov - školenie

25.06.2020 - len online

Lektor: Ing. Martina Švaňová - pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

cena: 60 eur s DPH

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia - školenie

26.06.2020 - len online

Lektor : Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 84 eur s DPH

Základy personalistiky - školenie

01.07.2020 - len online

Lektor: Ing. Martina Švaňová - pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva

cena: 72 eur s DPH

Vysielanie zamestnancov do zahraničia – zmeny od 30. 7. 2020 - školenie

07.07.2020 - len online

Lektor : Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur - vedúca advokátka v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. v Bratislave. 

cena: 60 eur s DPH

Mzdy pre pokročilých - školenie

17.07.2020 - len online

Lektor : Ing. Martina Švaňová - pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva

cena: 60 eur s DPH

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020 - konferencia

Podbanské Grand Hotel Permon 16.09.2020 - 18.09.2020 (môžete sa prihlásiť aj na jednotlivé dni)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Ing. Soňa Ugróczy - Daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Komory daňových poradcov

cena:

144 eur s DPH/ 1 deň

336 eur s DPH/ 3 dni

Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie) - školenie

HOTEL BEŠEŇOVÁ***  (28.09. - 29.09.2020) 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

 

cena: 216 eur s DPH

Kamerové systémy v praxi podľa usmernení EDPB zo dňa 29.1.2020 - školenie

Bratislava  29.09.2020

Lektori: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Mgr. Viliam Mizák - problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 10 rokov, z toho 5 rokov v pozícii inšpektora úradu. Jeho skúsenosti získané v rámci kontrol zameraných na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú na rozsiahle spektrum informačných systémov a ich prevádzkovateľov.

 

cena: 120 eur s DPH

Kybernetická bezpečnosť 2020- konferencia

Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná**** 05.10.2020 - 06.10.2020

Lektori: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Tomáš Zaťko, Ing. Ivan Makatura, CRISC, Mgr. Marek Zeman, PhD., JUDr. Štefan Pilár, JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, PhD., Ondrej Krajč, Ondrej Macko, Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, Pavol Draxler

cena:

288 eur s DPH/ 2 dni

Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie

 Bratislava 15.10.2020, Žilina 16.10.2020

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH

Zákonník práce pod lupou v roku 2020 - školenie

Bratislava 22.10.2020 - 23.10.2020

Lektor: JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

 

cena: 216 eur s DPH

GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi - školenie

Trnava 20.11.2020, Banská Bystrica 23.11.2020

Lektor: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

cena: 84 eur s DPH

Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020 - školenie

Bratislava 21.10.2020, Trenčín 22.10.2020

Lektori: Mgr. Jana Bauerová, PhD. - na popise autora pracujeme.

Mgr. Daniel Kurucár - zamestnanec Štátneho archívu v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti

 

cena: 84 eur s DPH

Mzdy pre pokročilých - školenie

Bratislava 22.10.-23.10.2020

Lektor: Júlia Pšenková -  špecialista z praxe na mzdy, odvody, dane

 

cena: 84 eur s DPH

Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu - školenie

Bratislava 09.09.2020, Žilina 10.09.2020 

Lektor: Mgr. Katarína Hreusová - Špecializuje sa na celý proces verejného obstarávania od prípravy až po realizáciu zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, poskytuje metodickú činnosť v oblasti VO, realizuje školenia a poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

 

cena: 84 eur s DPH

Novinky a súčasná prax vo vybraných oblastiach GDPR - školenie

Bratislava 18.09.2020, Nitra 23.09.2020, Žilina 28.09.2020

Lektor: Mgr. Irena Hudecová - špecializuje sa na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR.

cena: 90 eur s DPH