školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Konferencia Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2023/2024, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy

online 12.12.2023, Bratislava 12.12.2023

online 06.02.2024,  Bratislava 06.02.2024

Lektori: Ing. Mária Horváthová, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. Peter Horniaček,  Ing. Marcela Prajová 

cena: od 78 eur

Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2023 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2024 - školenie

online 14.12.2023, Bratislava 14.12.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Daň z príjmov fyzických osôb pre začiatočníkov v roku 2023 - 2-dňové školenie

online 27.-28.11.2023

Lektor: Ing. Martin Mikláš - odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Poskytuje odborné rady prostredníctvom chatu a listárne desiatkam našich klientov. Publikuje odborné články a interné firemné predpisy.

cena: 168 eur s DPH

Aktuálne novinky v oblasti daňových a nedaňových výdavkov - školenie

online 30.11.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 72 eur s DPH

Pripravované GDPR novinky účinné od roku 2024 - školenie

online 04.12.2023

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 84 eur s DPH

Legislatívne novinky v oblasti daní a účtovníctva na rok 2024 - školenie

online 05.12.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 84 eur s DPH

Ročné zúčtovanie za rok 2023 - školenie

online 08.12.2023, 18.12.2023, 20.12.2023, 22.12.2023, 28.12.2023, 04.01.2024, 10.01.2024, 30.01.2024, 01.02.2024, 09.02.2024, 14.02.2024 

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva

Legislatívne zmeny na rok 2024 - školenie

online 12.12.2023, 19.12.2023, 21.12.2023, 29.12.2023, 05.01.2024, 11.01.2024, 12.01.2024, 29.01.2024, 31.01.2024, 02.02.2024, 13.02.2024

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023 - školenie

online 12.12.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 84 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2023 a zmeny v účtovníctve pre rok 2024 - školenie

online 13.12.2023

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 84 eur s DPH

Vybrané problémy v oblasti DzP na konci roka 2023 - školenie

online 14.12.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 72 eur s DPH

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2023 - školenie

online 15.12.2023

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 84 eur s DPH

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023 (praktický príklad na tlačive) - školenie

online 09.01.2024, Žilina 09.01.2024, Bratislava 15.01.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: od 84 eur s DPH

Daň z motorových vozidiel za rok 2023 - školenie

online 18.01.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 72 eur s DPH

Ročné zúčtovanie za rok 2023 a Legislatívne zmeny 2024 - školenie  + bonus "obsah" 

Bratislava 15.01.2024, Košice 22.01.2024, Žilina 23.01.2024, Trenčín 24.01.2024, Zvolen 25.01.2024, Nitra 26.01.2024

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva

cena: 144 eur s DPH

Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2024 - školenie

online 16.01.2024

Ing. Soňa Ugróczy - člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen Metodicko-legislatívnej komory pre DPH SKDP, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: 84 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2023 a zmeny v účtovníctve pre rok 2024 v kocke - školenie

online 23.01.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 84 eur s DPH

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2023 na vzore tlačiva - školenie

online 29.01.2024, online 09.02.2024

Ing. Soňa Ugróczy - člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen Metodicko-legislatívnej komory pre DPH SKDP, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: 84 eur s DPH

Daňové priznanie fyzických osôb podnikateľov - typ B za rok 2023 - školenie

online 31.01.2024

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 72 eur s DPH

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2022 + zmeny zákona od 1.1.2023 - školenie

online 07.02.2024,  Bratislava 07.02.2024

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby - školenie

online 26.04.2024

Lektor: : JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

cena: 84 eur s DPH