školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2021 – 2022 - školenie

online 27.10.2021

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

výhodná cena:  50 eur

DPH a Daňový poriadok - zmeny v zákone od 15.11.2021 a od 1.1.2022 - školenie

online 02.11.2021

Lektori: Mgr. Mojmír Beňo  - vedúci oddelenia dane z pridanej hodnoty

JUDr. Toško Beran - riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní

výhodná cena:  59 eur

Daň z príjmov právnických osôb (PO)  a fyzických osôb (FO) – zmeny zákona 2021, 2022 - školenie

Bratislava 03.12.2021, online 03.12.2021

Lektori: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Ing. Marcela Prajová - odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

výhodná cena: od 59 eur

Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo 2020,2021 – 4 lektori = 4 témy - konferencia

Bratislava 13.12.2021, online 13.12.2021

Bratislava 14.02.2021, online 14.02.2021

Lektori: Ing. Mária Horváthová - odborníčka na legislatívu a metodiku účtovníctva, audítor

Mgr. Mojmír Beňo - odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti DPH

Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Ing. Marcela Prajová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov FO

výhodná cena: od 75 eur

Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2021 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2022 - školenie

Bratislava 15.12.2021, online 15.12.2021

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

výhodná cena: od 50 eur

SZČO, spoločníci, konatelia - dane a odvody, Zákonník práce, dôchodky, materské školenie

online 20.10.2021

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

Zamestnávanie mladistvých, cudzincov, štátnych príslušníkov členského štátu EÚ a tretích krajín - školenie

online 20.10.2021 - 09:00 - 11:00

Lektor: Mgr. Miroslava Mošonová - profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, kde sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a problematiku legálnosti zamestnávania. Venuje sa aj pracovným aktivitám na medzinárodnej úrovni, okrem iného pôsobí aj ako jeden zo zástupcov Slovenskej republiky v Platforme boja proti nedeklarovanej práci.

cena: 60 eur s DPH

Zostavenie internej smernice k tvorbe opravných položiek - školenie

online 21.10.2021- 09:00 - 11:00

Lektor: Ing. Martin Mikláš - odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Držiteľom ocenenia Tax Advisers Award 2018 od SKDP za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl. Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o., ktorá sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovaním miezd a daňových priznaní, zakladaním obchodných spoločností a ich likvidáciou. 

cena: 60 eur s DPH

Princípy GDPR a aplikačná prax v oblasti spracúvania osobných údajov 2 - dňové školenie

Bratislava 21.-22.10.2021, online 21.-22.10.2021

Lektori: JUDr. Marcela Macová, PhD. - Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Mgr. Viliam Mizák - problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 14 rokov s trvalým zameraním na dozorné činnosti úradu. Jeho skúsenosti získané v rámci kontrol zameraných na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú na rozsiahle spektrum spracovateľských činností prevádzkovateľov a ich sprostredkovateľov.

cena:  216 eur s DPH

Zákonník práce pod lupou 2 - dňové školenie

Bratislava 21.-22.10.2021, online 21.-22.10.2021

Lektor: JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

cena: 216 eur s DPH

Mzdy pre pokročilých 2-dňové - školenie

Žilina 25.10.-26.10.2021, online 25.10.-26.10.2021

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena:  168 eur s DPH

Prvá pomoc od septembra 2021 + nový Kurzarbeit od januára 2022 - školenie

online 26.10.2021

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

3 významné zmeny v zákone o DPH od 15. 11. 2021 a 1. 1. 2022 - školenie

online 26.10.2021 - 09:00 - 11:00

Lektor: Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: 60 eur s DPH

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 11. 2021 – jesenná novela - školenie

online 27.10.2021 - 09:00 - 11:00

Lektor: Ing. Tomáš Schabjuk - odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ.Pomáha a radí firmám a obciam, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Študoval životné prostredie na TU vo Zvolene. 

cena: 60 eur s DPH

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky - školenie

Žilina 28.10.2021, online 28.10.2021, Bratislava 29.10.2021

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru

cena:  od 84 eur s DPH

Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi - školenie

Bratislava 28.10.2021, Žilina 29.10.2021, Poprad 11.11.2021, Košice 12.11.2021, Bratislava 24.11.2021, online 24.11.2021,Nitra 01.12.2021,

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: od 84 eur s DPH

Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2022 -  2-dňové školenie v Kaskádach - školenie

Hotel Kaskády**** 04.-05.11.2021, online 04.-05.11.2021

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: 180 eur s DPH

Trvalý kurzarbeit na Slovensku od 1. 1. 2022 – dotknuté subjekty, podmienky nároku, zmena sadzieb - školenie

online 02.11.2021

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru

cena: 60 eur s DPH

Zmeny v sociálnom poistení, zdravotnom poistení a daňovom bonuse na deti v roku 2021 - školenie

online 04.11.2021

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: 60 eur s DPH

Fakturácia a uchovávanie dokladov z pohľadu DPH a účtovníctva  - školenie

online 04.11.2021 - 09:00 - 11:00

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 60 eur s DPH

Cash flow – prehľad peňažných tokov - školenie

Bratislava 08.11.2021, Žilina 09.11.2021, online 09.11.2021

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU).

cena: od 84 eur s DPH

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2021 - školenie

Bratislava 30.11.2021, Žilina 01.12.2021, online 01.12.2021

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU).

cena: od 84 eur s DPH

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021 - školenie

Bratislava 19.11.2021, online 19.11.2021

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena:  od 84 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 - školenie

Bratislava 13.12.2021, online 13.12.2021

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU).

cena: od 84 eur s DPH

Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR - školenie

 online 14.12.2021

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena:  84 eur s DPH

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2021 + zmeny zákona od 1.1.2022 - školenie

Bratislava 07.02.2022, online 07.02.2022

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

cena:  od 50 eur

Daňové priznanie fyzických (FO) za rok 2020 + zmeny zákona od 1.1.2021 - školenie

Bratislava 18.02.2022, online 18.02.2022

Lektor: Ing. Marcela Prajová - odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

cena:  od 50 eur