školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Zákonník práce 2022: Balík 4 webinárov v máji 2022

online   
 
17.05.2022 - "Závislá práca a mzda", 18.05.2022 - "Pracovný pomer", 24.05.2022 - "Domácka práca a prekážky v práci", 26.05.2022 - "Špecifické ustanovenia"

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  228 eur s DPH

Zákonník práce 2022: Závislá práca a mzda - školenie

online 17.05.2022

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

Zákonník práce 2022: Pracovný pomer - školenie

online 18.05.2022

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

Praktický výklad zákona o DPH v príkladoch (1. Časť – registrácia k DPH, dodanie tovarov a služieb, vznik daňovej povinnosti, základ dane, dovoz a vývoz) - školenie

online 18.05.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 69 eur s DPH

Mzdy - dane - odvody - 2-dňová konferencia v hoteli Kaskády

Hotel Kaskády (4*), Sielnica pri Sliači 19.05.2022 - 20.05.2022

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  od 120 eur s DPH

cena: 69 eur s DPH

*Vymáhanie pohľadávok v praxi – zabezpečenie, postup a možnosti + VZORY - školenie

online 20.05.2022

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD - pôsobí ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.

cena: 84 eur s DPH

*Zrážková daň z príjmov v tuzemsku a v zahraničí (licenčné poplatky, autorské odmeny, úroky, nájom) - školenie

online 24.05.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý. - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 60 eur s DPH

Zákonník práce 2022: Domácka práca a prekážky v práci - školenie

online 24.05.2022

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

Zákonník práce 2022: Špecifické ustanovenia - školenie

online 26.05.2022

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

cena: 69 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - školenie

online 27.05.2022

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 69 eur s DPH

Dane fyzických osôb v praxi - vrátane príjmov z činností, ktoré nie sú podnikaním, kapitálové príjmy, autorské príjmy, príjmy z prenájmu - školenie

online 31.05.2022

Lektor: Ing. Janka Acsová -venuje sa účtovníctvu, pôsobí ako audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, vlastní diplom expert IFRS

cena: 69 eur s DPH

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022 - konferencia

Grand hotel Permon 4* 30.05. – 01.06.2022

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor.

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: od 144 eur s DPH

Účtovníctvo pre pokročilých - zásoby a finančný majetok - školenie

online 02.06.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 69 eur s DPH

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci 2022 (príklady z praxe) - školenie

online 03.06.2022, Žilina 03.06.2022

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH

*GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2022 - konferencia

online 06.06.2022 - 07.06.2022, Tatranská Lomnica 06.06.2022 - 07.06.2022

Lektori: Mgr. Ing. Ivana  Draškovič - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky I odbor právnych služieb I hovorkyňa
JUDr. Simona Klučiarová -
Accace Legal Slovensko I advokátka
Mgr. Martin Cach -
KMVS advokátska kancelária a SOOU SK I právnik

cena: od 180 eur s DPH

Účtovníctvo pre pokročilých - účtové triedy nákladov a výnosov - školenie

online 07.06.2022

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 69 eur s DPH

DPH na praktických príkladoch od A po Z v roku 2022 - školenie

Košice 07.06.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý. - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 84 eur s DPH

Daň z príjmov právnických osôb - daňové výdavky a najčastešie aplikačné problémy - školenie

online 08.06.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 69 eur s DPH

Elektronické PN od 1. 6. 2022 a dohody na sezónne práce - školenie

online 09.06.2022

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 60 eur s DPH

Účtovníctvo pre pokročilých - vlastné imanie, záväzky a rezervy v praxi - školenie

online 14.06.2022

Lektor: Ing. Janka Acsová -venuje sa účtovníctvu, pôsobí ako audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, vlastní diplom expert IFRS

cena: 69 eur s DPH

Zákonník práce pod lupou 2 dňové v Zázrivej - školenie

Zázriva 16.-17.06.2022

Lektor: JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom

cena: 228 eur s DPH

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky v roku 2022 (príklady z praxe) - školenie

Bratislava 22.06.2022, online 23.06.2022, Žilina 23.06.2022

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH

Špeciality z daňovej kuchyne 2 - dňové školenie vo Vyhniach

Vyhne Hotel SITNO**** 26.09.-27.09.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý. - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 240 eur s DPH