školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Daň z príjmov právnických osôb (PO)  a fyzických osôb (FO) – zmeny zákona 2021, 2022 - školenie

online 03.12.2021

Lektori: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Ing. Marcela Prajová - odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

výhodná cena: od 59 eur

Daň z príjmov PO, FO, DPH, Daňový poriadok, účtovníctvo 2020,2021 – 5 lektorov = 5 tém - konferencia

BONUS: pridaná téma Daňový poriadok - zmeny 2021,2022

Bratislava 13.12.2021, online 13.12.2021

Bratislava 14.02.2022, online 14.02.2022

Lektori: Ing. Mária Horváthová - odborníčka na legislatívu a metodiku účtovníctva, audítor

Mgr. Mojmír Beňo - odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti DPH

Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Ing. Marcela Prajová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov FO

Ing. Eva Ivaničová - odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti správy daní

výhodná cena: od 75 eur

Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2021 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2022 - školenie

Bratislava 15.12.2021, online 15.12.2021

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

výhodná cena: od 50 eur

Pripravované zmeny (DPH, DzP, Daňový poriadok, Zákon o účtovníctve) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi - školenie

online 30.11.2021*

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: od 84 eur s DPH

Daňový poriadok a nahlasovanie bankových účtov finančnej správe – od 15. 11. 2021 a od 1. 1. 2022 - školenie

online 03.12.2021

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Modernizovaný INTRASTAT – ako podať hlásenie po zmenách v roku 2022 - školenie

online 06.12.2021

Lektor: Monika Šašalová - v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. 

Kurzerbeit a stravovanie zamestnancov od 01.01.2022 + Prvá pomoc od septembra do decembra 2021 - školenie

online   06.12.2021

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

Novely daňových zákonov 2022 (DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve, oznamovacia povinnosť bankových účtov pre platiteľov DPH) - školenie

online 07.12.2021 , 10.12.2021 - Zmena termínov

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2021 a zmeny pre rok 2022 - konferencia

Vysoké Tatry - Grandhotel Starý Smokovec**** 08.12.2021-10.12.2021

online 08.12.2021-10.12.2021

Lektori:

Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: od 144 eur

Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 (Digitalizácia v účtovníctve) - školenie

online 08.12.2021

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov

Mimoriadne zmeny Zákonníka práce a iných predpisov v tretej vlne pandémie - školenie

online 09.12.2021

Lektor: Mgr. Miroslava Mošonová - profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, kde sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a problematiku legálnosti zamestnávania

INTRASTAT v českej praxi po zmenách od 1. 1. 2022 - školenie

online 10.12.2021

Lektor: Monika Šašalová - v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. 

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 - školenie

Bratislava 13.12.2021, online 13.12.2021

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU).

cena: od 84 eur s DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 + Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 - školenie

online 13.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

Mzdárske zákony od roku 2022 v kocke - školenie

online 13.12.2021

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR - školenie

 online 14.12.2021

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena:  84 eur s DPH

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2021 - školenie

online 15.12.2021

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU).

cena: od 84 eur s DPH

Oprava základu dane pri nezaplatení pohľadávky – praktický návod - školenie

online 20.12.2021

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022 - školenie

Bratislava 17.01.2022, online 17.01.2022, Bratislava 16.02.2022, online 16.02.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: od 84 eur

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky od 1. 1. 2022 - školenie

online 17.01.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a novely daňových zákonov od 1. 1. 2022 - školenie

online 11.01.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 - školenie

online 12.01.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Vedenie účtovníctva a novely Obchodného zákonníka v praxi od 1. 1. 2022 - školenie

online 12.01.2022

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021 - školenie

online 13.01.2022

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov

Ako opraviť chyby, na ktoré upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa - školenie

online 21.01.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: 60 eur s DPH

Ako správne ukončiť pracovný pomer - školenie

online 25.01.2022

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. - autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce

cena: 120 eur

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2021 + zmeny zákona od 1.1.2022 - školenie

Bratislava 07.02.2022, online 07.02.2022

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

cena:  od 50 eur

Novely účtovných a daňových zákonov od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi - školenie

online 07.02.2022

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022 - školenie

online 08.02.2022

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov

Daňové priznanie fyzických (FO) za rok 2020 + zmeny zákona od 1.1.2021 - školenie

Bratislava 18.02.2022, online 18.02.2022

Lektor: Ing. Marcela Prajová - odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

cena:  od 50 eur