školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

10. ročník Konferencie -  Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2022/2023, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy

online 12.12.2022, Bratislava 12.12.2022,  online 10.02.2023, Bratislava 10.02.2023

Lektori: Ing. Mária Horváthová, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. Peter Horniaček, 
Ing. Marcela Prajová 

Daň z príjmov právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO) najčastejšie problematické okruhy + zmeny 2022-2023 - školenie

online 14.12.2022 (zmena termínu z 29.11.2022)

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Marcela Prajová

Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2022 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023 - školenie

online 13.12.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

Povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce na prelome rokov 2022/2023 - školenie

online 01.12.2022

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

cena: 60 eur s DPH

Novinky v mzdovej učtárni od 1. 1. 2023 - školenie

online 02.12.2022

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH

Ako sa pripraviť na kontrolu GDPR? - školenie

online 05.12.2022

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 60 eur s DPH

Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2023 - školenie

online 06.12.2022

Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková - je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií

cena: 60 eur s DPH

3 dni v Kaskádach s Jozefom Mihálom - mzdy, odvody a dane - školenie

Hotel & Spa Resort Kaskády 07.12.2022-09.12.2022

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena: od 132 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 a zmeny v účtovníctve pre rok 2023 - školenie

Bratislava 13.12.2022, online 13.12.2022

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 84 eur s DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 + legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 - školenie

online 13.12.2022, Bratislava 14.12.2022, online 15.12.2022, online 16.12.2022, online 19.12.2022, online 20.12.2022, online 11.01.2023, Bratislava 12.01.2023, online 13.01.2023, Košice 16.01.2023, Žilina 17.01.2023, Trenčín 18.01.2023, Nitra 19.01.2023, Zvolen 27.01.2023, online 20.01.2023, online 23.01.2023, online 25.01.2023, online 26.01.2023, online 30.01.2023, Bratislava 31.01.2023

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena: od 84 eur s DPH

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022 - školenie

Bratislava 15.12.2022, online 15.12.2022

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 84 eur s DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2023 - školenie

Bratislava 19.12.2022, online 19.12.2022, Žilina 19.01.2023, Košice 20.01.2023, online 30.01.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: od 69 eur s DPH

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2022 + zmeny zákona od 1.1.2023 - školenie

online 07.02.2023,  Bratislava 07.02.2023

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 (praktický príklad na tlačive) - školenie

Bratislava 11.01.2023,  Žilina 13.01.2023, online 27.01.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: od 69 eur s DPH

Nehnuteľnosti komplexne z pohľadu daní a účtovníctva v roku 2023 - školenie

online 18.01.2023 (09:00 - 11:00)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 60 eur s DPH

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva - školenie

Bratislava 26.01.2023, online 01.02.2022, Trenčín 03.02.2023, online 16.02.2022

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: od 69 eur s DPH

Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2022

online 19.01.2023

Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová - daňový poradca, audítor, špecialista na daň z príjmov FO

cena: 69 eur s DPH

Daňové priznanie neziskových organizácií – povinnosť, príprava a zostavenie na praktických príkladoch

online 10.02.2023

Lektor: Ing. Jaroslava Lukačovičová - špecialista na dane a účtovníctvo neziskových organizácií

cena: 69 eur s DPH

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a legislatívne zmeny od 1. 1. 2023

online 10.01.2023

Lektor: Ing. Martin Mikláš - Odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o.

cena: 84 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2022 - školenie

online 19.01.2023

Lektor: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR, hlavný štátny radca odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva

cena: 84 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 - školenie

online 20.01.2023, 22.02.2023

Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová - daňový poradca, audítor, špecialista na dane a účtovníctvo

cena: 69 eur s DPH

Automobil v podnikaní a daň z motorových vozidiel 2022 - školenie

online 12.01.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 69 eur s DPH

Daň z motorových vozidiel 2022 - školenie

online 17.01.2023 ( 09:00 - 11:00)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 

cena: 60 eur s DPH