školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Daň z príjmov PO, FO, DPH, Daňový poriadok, účtovníctvo 2021,2022 – 5 lektorov = 5 tém -konferenia

online 14.02.2022,

Lektori: Ing. Eva Ivaničová, Ing. Mária Horváthová, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. Peter Horniaček, Ing. Marcela Prajová

výhodná cena: od 75 eur

DPH - významné zmeny zákona od 1.1.2022 (e-commerce, oznamovanie bankových účtov, ručenie za nezaplatenú daň a iné) - školenie

online 31.01.2022

Lektor: Mgr. Bc. Mojmír Beňo -Zamestnanec odboru nepriamych daní Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Daňovou problematikou sa zaoberá od roku 2008 a na oblasť DPH sa špecializuje od roku 2012

výhodná cena: od 50 eur

Daňové priznanie fyzických (FO) za rok 2021 + zmeny zákona od 1.1.2022 - školenie

online 02.02.2022

Lektor: Ing. Marcela Prajová - odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

výhodná cena: od 50 eur

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2021 + zmeny zákona od 1.1.2022 - školenie

online 07.02.2022

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

výhodná cena: od 50 eur

Kurzerbeit a stravovanie zamestnancov od 01.01.2022 + Prvá pomoc od septembra do decembra 2021 - školenie

online 21.01.2022, 28.01.2022, 11.02.2022, 18.02.2022, 22.02.2022 

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

Ako opraviť chyby, na ktoré upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa - školenie

online 21.01.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: 60 eur s DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 + Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 - školenie

online  24.01.2022, 25.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 31.01.2022, 01.02.2022, 02.02.2022, 08.02.2022, 09.02.2022, 10.02.2022, 15.02.2022

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - venuje sa vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

cena:  84 eur s DPH

Ako správne ukončiť pracovný pomer - školenie

online 25.01.2022

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. - autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce

cena: 120 eur

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2021 na vzore tlačiva - školenie

online 26.01.2022, Bratislava 26.01.2022, online 31.01.2022, online 01.02.2022, online 04.02.2022, Trenčín 04.02.2022, online 10.01.2022, 

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

cena: od 69 eur

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 (príklad na tlačive) - školenie

Bratislava 03.02.2022, online 03.02.2022, Košice 16.02.2022, online 16.02.2022, Žilina 17.02.2022, online 17.02.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: od 69 eur s DPH

Novely účtovných a daňových zákonov od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi - školenie

online 07.02.2022, Bratislava 07.02.2022

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022 - školenie

online 08.02.2022

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022 - školenie

Bratislava 16.02.2022, online 16.02.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: od 84 eur