odborné materiály

materiály od Ing. Vladimíra Pastierika a JUDr. Jozefa Lukajku, PhD.  a ďaľšie.

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom podľa novely Zákonníka práce od 04.04.2020

len za 10 eur

 • Dohoda o zmene pracovnej zmluvy - vzor
 • Oznámenie o preradení na inú prácu - vzor
 • Rozhodnutie o organizačnej zmene - vzor 
 • Výpoveď pre nadbytočnosť - vzor
   
 • Dodatok k pracovnej zmluve  - vzor 
 • Oznámenie o určení čerpania dovolenky - vzor 
 • Oznámenie o neprideľovaní práce zamestnancovi - vzor
 • Žiadosť o uskutočnenie volieb - vzor
 • Zoznam kandidátov - vzor
 • Prezenčná listina - vzor
 • Protokol o výsledku
 • volieb - vzor
 • Oznámenie o
 • neprideľovaní práce
 • zamestnancovi pre vážne
 • prevádzkové dôvody - vzor
 • ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA O NARIADENÍ VÝKONU PRÁCE Z DOMÁCNOSTI ZAMESTNANCA
 • Rozhodnutie zamestnávateľa
  Oznámenie zamestnávateľa 
 • ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA O OBMEDZENÍ ČINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - NÁHRADA MZDY 80% PRIEMERNÉHO ZÁROBKU
 • Rozhodnutie zamestnávateľa   
  Oznámenie zamestnávateľa 
   
 • OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O ČERPANÍ DOVOLENKY
 • OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O ROZVRHNUTÍ PRACOVNÉHO ČASU

 

Ing. Vladimír Pastierik

 •  Interné účtovné smernice  PÚ
 • Interné účtovné smernice  JÚ
 • poznámky pre mikro ÚJ
 • poznámky pre malé ÚJ
 • poznámky pre veľké ÚJ
 • poznámky pre neziskové ÚJ
 • jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov vzor
 • jednoduché účtovníctvo pre neziskové ÚJ vzor
 • daňová evidencia vzor
 • transferová dokumentácia vzor skrátená/základná/úplná
 • schválené novely Zákona o dani z príjmov, DPH, Daňového poriadku s komentárom, Obchodného zákonníka, Zákona o účtovníctve NOVÉ
 • daňová obhajoba v praxi
 • interné smernice PÚ vzor
 • interné smernice JÚ vzor
 • výročná správa  vzor
 • nepeňažný vklad 
 • predaj podniku
 • likvidácia obch.spoločnosti
 • zlúčenie obchodných spoločností 
 • rozdelenie obchodných spoločností
 • zákaz prania špinavých peňazí
 • Rozdelenie obchodných spoločností

 

Ing. Jana Acsová

Majetok spoločnosti – odpisovanie majetku

Obstaranie dlhodobého majetku a transakcie s ním (predaj, darovanie, likvidácia, škoda), účtovná a daňová zostatková cena a ich vzťah k tržbe z predaja majetku, odpisovanie dlhodobého majetku, nájomné ako daňové výdavky vo väzbe na uplatnené daňové odpisy, nepeňažný príjem prenajímateľa