odborné materiály

materiály od Ing. Vladimíra Pastierika

Ing. Vladimír Pastierik

 • Daňové priznanie PO
 • Účtovná závierka PO
 • poznámky pre mikro ÚJ
 • poznámky pre malé ÚJ
 • poznámky pre veľké ÚJ
 • poznámky pre neziskové ÚJ
 • jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov vzor
 • jednoduché účtovníctvo pre neziskové ÚJ vzor
 • daňová evidencia vzor
 • transferová dokumentácia vzor skrátená/základná/úplná
 • schválené novely Zákona o dani z príjmov, DPH, Daňového poriadku s komentárom, Obchodného zákonníka, Zákona o účtovníctve NOVÉ
 • daňová obhajoba v praxi
 • interné smernice PÚ vzor
 • interné smernice JÚ vzor
 • výročná správa  vzor
 • nepeňažný vklad 
 • predaj podniku
 • likvidácia obch.spoločnosti
 • zlúčenie obchodných spoločností 
 • rozdelenie obchodných spoločností
 • zákaz prania špinavých peňazí
 • Rozdelenie obchodných spoločností
 • predaj podniku
 • zmena FO na PO-SRO