odborné materiály pre účtovníkov od Ing. Pastierika v elektronickej podobe

pre podvojné, jednoduché účtovníctvo, neziskové organizácie, transferová dokumentácia, interné smernice

formát: word, excel, pdf   -   dostanete ich mailom po úhrade do 24 hodín

Autor: Ing. Vladimír Pastierik, daňový poradca

odborník na daňové právo, bývalý súdny znalec v odbore účtovníctvo a dane, bývalý audítor

Účtovné a daňové novely 2024 s komentárom

Pomôcka obsahuje rešerše min. 12 noviel účtovných a daňových predpisov (napr. DzP, DPH, účtovania, daňový poriadok) s dopadom na právny stav roku 2024 a 2025. Editovateľné rešerše poskytujú rýchlu orientáciu v téme. Rešerše budú ďalej doplňované podľa vývoja legislatívy.

 • Novela zákona o audite (od 06/2024)
 • Daňový poriadok 496/2022 Z.z.
 • DPH  309/2023 - podnikové zmeny, pripravovaná novela zákona o DPH, 102/2024
 • Zákon o dani z príjmov 496/2022, 315/2023, 508/2023, 530/2023, 309/2023 - Podnikové premeny
 • 309/2023 - Podnikové premeny
 • Zákon o účtovníctve 309/2023 - Podnikové zmeny, 105/2024 - udržateľnosť
 • Pomoc pri splácani úveru od roku 2024 - zákon 526/2023 Z.z
 • Postupy účtovania - podnikové premeny
 • Vyplnenie daňového priznania DPH od roku 2023
 • Vyplnenie kontrolného výkazu DPH od roku 2023

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

Podvojné účtovníctvo - odborné materiály:

 

 

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 - komplexný príklad

podrobný  manuál k daňového priznania PO za rok 2023 - vysvetlenie problematiky + príklad s vyplneným tlačivom

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve 2023 v praxi

podrobný  manuál k spracovaniu účtovnej závierky za rok 2023 mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky

 

Poznámky MIKRO účtovná jednotka 2023, 2024

editovateľný vzor vo worde +  metodika + opatrenia MF SR + informácia finančného riaditeľstva SR

 

Poznámky malá účtovná jednotka 2023 aj 2024

editovateľný vzor vo worde +  metodika k malej účtovnej závierke + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

Poznámky veľká účtovná jednotka 2023 aj 2024

editovateľný vzor vo worde +  metodika k veľkej účtovnej závierke + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

Poznámky nezisková ÚJ 2023 aj 2024+ účtovná závierka PU

editovateľný vzor vo worde +  metodika k účtovnej závierke neziskovej účtovnej jednotky + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

Cash flow – prehľad peňažných tokov 2023 aj 2024– návod + vzor v exceli

obsah cash – flow, návod na spracovanie prehľadu peňažných tokov, vzor cash – flow v exceli

Interné účtovné smernice 2023 aj 2024 (podvojné účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2023

editovateľný vzor v rozsahu cca 19 strán. Súbory sú editovateľné vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu účtovnú jednotku - podnikajúcu právnickú osobu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k rezerve na odchodné

Výročná správa za rok 2023 aj 2024

Editovateľný súbor vo worde (6 strán bez príloh). Vzorová Výročná správa obsahuje všetky povinné body z § 20 zákona o účtovníctve. Ak účtovná jednotka nemá vecnú náplň pre niektorý bod, ponechá jeho názov a uvedie "bez náplne". Užitočná pomôcka v praxi tam, kde nie je k dispozícii správny vzor výročnej správy.

 

 

cena: 12 eur

cena: 12 eur

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

Aktuálne: Transferové oceňovanie, účtovné a daňové novely, interné smernice pre podvojné a jednoduché účtovníctvo, daňová obhajoba a iné

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  SKRÁTENÁ - rezident SR- vzor - platný  pre rok 2023 aj 2024

Transferovú dokumentáciu pre rezidenta (daňovník so sídlom v SR) požaduje § 18 ods. 1 ZDP a nové Usmernenie č.MF/020061/2022-724 vo FS/23/2022 (novela od roku 2023 vrátane). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa rozsahu – skrátená, základná, úplná. Ponuka obsahuje – rešerš témy transferového oceňovania (10 strán); editovateľný vzor skrátenej transferovej dokumentácie pre rezidenta (daňovník so sídlom v SR).

Ponuka obsahuje:

 • samotné znenie Usmernenia MF SR č. MF/020061/2022-724 - text + tlačivo (tabuľka)
 • rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán);
 • príklad schémy skupiny
 • vzor skrátenej transferovej dokumentácie – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu - text + tlačivo (tabuľka)

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  SKRÁTENÁ - stála prevádzkáreň nerezidenta v SR - vzor - platný  pre rok 2023 aj 2024

Transferovú dokumentáciu pre nerezidenta (stála prevádzkareň zahraničnej osoby v SR) požaduje § 17 ods. 7 ZDP a nové Usmernenie č.MF/020061/2022-724 vo FS/23/2022 (novela od roku 2023 vrátane). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa rozsahu – skrátená, základná, úplná. Ponuka obsahuje – rešerš témy transferového oceňovania (10 strán); editovateľný vzor skrátenej transferovej dokumentácie pre nerezidenta (stálu prevádzkareň zahraničnej osoby v SR).

Ponuka obsahuje:

 • samotné znenie Usmernenia MF SR č. MF/020061/2022-724 - text + tlačivo (tabuľka)
 • rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán);
 • príklad schémy skupiny
 • vzor skrátenej transferovej dokumentácie – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu - text + tlačivo (tabuľka)

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  ZÁKLADNÁ - rezident SR- vzor - platný  pre rok 2023 aj 2024

Transferovú dokumentáciu pre rezidenta (daňovník so sídlom v SR) požaduje § 18 ods. 1 ZDP a nové Usmernenie č.MF/020061/2022-724 vo FS/23/2022 (novela od roku 2023 vrátane). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa rozsahu – skrátená, základná, úplná. Ponuka obsahuje – rešerš témy transferového oceňovania (10 strán); editovateľný vzor základnej transferovej dokumentácie pre rezidenta (daňovník so sídlom v SR).

Ponuka obsahuje:

 • samotné znenie Usmernenia MF SR č. MF/020061/2022-724 - text + tlačivo (tabuľka)
 • rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán);
 • príklad schémy skupiny
 • vzor skrátenej transferovej dokumentácie – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu - text + tlačivo (tabuľka)

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  ZÁKLADNÁ - stála prevádzkáreň nerezidenta v SR - vzor - platný  pre rok 2023 aj 2024

Transferovú dokumentáciu pre nerezidenta (stála prevádzkareň zahraničnej osoby v SR) požaduje § 17 ods. 7 ZDP a nové Usmernenie č.MF/020061/2022-724 vo FS/23/2022 (novela od roku 2023 vrátane). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa rozsahu – skrátená, základná, úplná. Ponuka obsahuje – rešerš témy transferového oceňovania (10 strán); editovateľný vzor základnej transferovej dokumentácie pre nerezidenta (stálu prevádzkareň zahraničnej osoby v SR).

Ponuka obsahuje:

 • samotné znenie Usmernenia MF SR č. MF/020061/2022-724 - text + tlačivo (tabuľka)
 • rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán);
 • príklad schémy skupiny
 • vzor skrátenej transferovej dokumentácie – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu - text + tlačivo (tabuľka)

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  ÚPLNÁ - rezident SR- vzor - platný  pre rok 2023 aj 2024

Transferovú dokumentáciu pre rezidenta (daňovník so sídlom v SR) požaduje § 18 ods. 1 ZDP a nové Usmernenie č.MF/020061/2022-724 vo FS/23/2022 (novela od roku 2023 vrátane). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa rozsahu – skrátená, základná, úplná. Ponuka obsahuje – rešerš témy transferového oceňovania (10 strán); editovateľný vzor úplnej transferovej dokumentácie pre rezidenta (daňovník so sídlom v SR).

Ponuka obsahuje:

 • samotné znenie Usmernenia MF SR č. MF/020061/2022-724 - text + tlačivo (tabuľka)
 • rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán);
 • príklad schémy skupiny
 • vzor skrátenej transferovej dokumentácie – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu - text + tlačivo (tabuľka)

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  ÚPLNÁ - stála prevádzkáreň nerezidenta v SR - vzor - platný  pre rok 2023 aj 2024

Transferovú dokumentáciu pre nerezidenta (stála prevádzkareň zahraničnej osoby v SR) požaduje § 17 ods. 7 ZDP a nové Usmernenie č.MF/020061/2022-724 vo FS/23/2022 (novela od roku 2023 vrátane). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa rozsahu – skrátená, základná, úplná. Ponuka obsahuje – rešerš témy transferového oceňovania (10 strán); editovateľný vzor úplnej transferovej dokumentácie pre nerezidenta (stálu prevádzkareň zahraničnej osoby v SR).

Ponuka obsahuje:

 • samotné znenie Usmernenia MF SR č. MF/020061/2022-724 - text + tlačivo (tabuľka)
 • rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán);
 • príklad schémy skupiny
 • vzor skrátenej transferovej dokumentácie – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu - text + tlačivo (tabuľka)

DPH v praxi 2023 aj 2024

SSumár vybraných informácií (v PDF formáte) k problematike DPH má 36 strán. Obsahuje rešerše ostatných noviel DPH zasahujúcich do právneho stavu roku 2023 a roku 2024. Obsahuje aj rešerš záväzného vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) k DPH (výklad pojmov k eurosmernici o DPH). Obsahom je tiež vybraná judikatúra k téme DPH, ako inšpirácia pre prax v podobných prípadoch.

Interné účtovné smernice 2023 aj 2024 (podvojné účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2023

editovateľný vzor v rozsahu cca 19 strán. Súbory sú editovateľné vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu účtovnú jednotku - podnikajúcu právnickú osobu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k rezerve na odchodné

Interné účtovné smernice 2023 aj 2024 (jednoduché účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2023

editovateľný vzor v rozsahu cca 14 strán. Súbory sú editovateľné vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu účtovnú jednotku – podnikajúcu fyzickú osobu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov. Priložíme tiež vybraný zoznam – uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku (cca 38 položiek).

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k závierkovým úpravám

Výročná správa za rok 2023 aj 2024

Editovateľný súbor vo worde (6 strán bez príloh). Vzorová Výročná správa obsahuje všetky povinné body z § 20 zákona o účtovníctve. Ak účtovná jednotka nemá vecnú náplň pre niektorý bod, ponechá jeho názov a uvedie "bez náplne". Užitočná pomôcka v praxi tam, kde nie je k dispozícii správny vzor výročnej správy.

 

Daňová obhajoba v praxi  2023 aj 2024

NOVÉ pre rok 2023

A. Daňová obhajoba v praxi (praktická pomôcka)

Rozsah 26 strán; súbor v PDF formáte. Obsahuje prehľadnú rešerš daňového poriadku z pohľadu práv a možností daňového subjektu. Ďalej obsahuje metodické postupy ako sa obhajovať pri daňovej kontrole, návod na analytické hodnotenie dôkazov, vybranú daňovú judikatúru, daňové trestné činy.

 

B. Odvolanie v daňovej veci (vzor)

Rozsah 5 strán. Odvolanie odskúšané praxou obsahuje povinný obsah podľa daňového poriadku a vzorovú argumentáciu. Vzor odvolania je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétnu firmu a tému. Odvolanie má odkladný účinok; o odvolaní rozhoduje Finančné riaditeľstvo SR.

 

C. Správna žaloba v daňovej veci (vzor)

Rozsah 7 strán. Správna žaloba odskúšaná praxou obsahuje povinný obsah podľa Správneho súdneho poriadku a vzorovú argumentáciu + žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutia. Vzor správnej žaloby je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétnu firmu a tému; podáva sa na krajský súd.

 

D. Kasačná sťažnosť v daňovej veci (vzor)

Rozsah 8 strán. Kasačná sťažnosť odskúšaná praxou obsahuje povinný obsah podľa Správneho súdneho poriadku a vzorovú argumentáciu. Vzor kasačnej sťažnosti je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétnu firmu a tému; prostredníctvom krajského súdu sa podáva na Najvyšší súd SR, ktorý je druhostupňovým súdom.

 

E. Ústavná sťažnosť v daňovej veci (vzor)

Rozsah 7 strán. Ústavná sťažnosť odskúšaná praxou obsahuje povinný obsah podľa Ústavy SR a vzorovú argumentáciu obhajoby práva na súdnu ochranu + žiadosť o finančné zadosťučinenie. Vzor ústavnej sťažnosti je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétnu firmu a tému; podáva sa na Ústavný súd SR.

 

F. Žiadosť o náhradu škody v daňovej veci (vzor)

Rozsah 5 strán. Žiadosť o náhradu škody odskúšaná praxou obsahuje povinný obsah podľa osobitného zákona o zodpovednosti štátu + vzorové vyčíslenie škody. Vzor žiadosti je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétne podmienky; podáva sa na MF SR.

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

cena: 12 eur

Jednoduché účtovníctvo - odborné materiály:

 

 

Interné účtovné smernice 2023  aj 2024 (jednoduché účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2024

editovateľný vzor v rozsahu cca 14 strán. Súbory sú editovateľné vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu účtovnú jednotku – podnikajúcu fyzickú osobu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov. Priložíme tiež vybraný zoznam – uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku (cca 38 položiek).

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k závierkovým úpravám

Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov – vzor v exceli + závierka pre roky 2023 aj 2024

Jednoduché účtovníctvo vedené formou excel tabuľky bude vhodné najmä pre neprofesionálnych účtovníkov a jednoduché živnosti s opakovanými rutinnými zápismi – ako možná náhrada zložitejších SW programov.

Obsah:

 • editovateľný vzor peňažného denníka aj ostatných pomocných kníh (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha zásob, kniha dlhodobého majetku, mzdový list);
 • platné Opatrenie MF SR (aj so vzormi výkazov).
 • vybraný zoznam – uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku (cca 38 položiek).

Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky – vzor v exceli + závierka pre roky 2023 aj 2024

Jednoduché účtovníctvo vedené formou excel tabuľky bude vhodné pre všetky neziskové organizácie (napr. občianske združenie) – ako možná náhrada zložitejších SW programov.

Obsah:

 • editovateľný vzor peňažného denníka
 • editovateľné vzory ostatných pomocných kníh (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha dlhodobého majetku, mzdový list);
 • metodická rešerš pre rýchlu orientáciu v téme (3 strany).

Daňová evidencia FO -vzor v exceli pre roky 2023 aj 2024

Podnikajúce fyzické osoby (§ 6 ZDP) môžu namiesto jednoduchého účtovníctva viesť - daňovú evidenciu.

Obsah:

 • editovateľný vzor v exceli daňovej evidencie príjmov a výdavkov
 • editovateľné vzory požadovanej evidencie (pohľadávky, záväzky, zásoby, hmotný a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku);
 • metodická rešerš pre rýchlu orientáciu v téme (2 strany).

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

Aktuálne: likvidácia spoločnosti, zlúčenie spoločností, rozdelenie spoločností, rozdelenie obchodných spoločností, predaj podniku, nepeňažný vklad do podniku a iné

Zmena FO na PO - zmena formy podnikania - z fyzickej osoby na právnickú osobu (s.r.o.) – rok 2023 aj 2024

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pri zmene právnej formy podnikania z fyzickej osoby na právnickú osobu (PDF formát).

V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady. 

 

Likvidácia spoločnosti v roku 2023 aj 2024

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto činnosť (PDF formáte) pre likvidáciu bez právneho nástupcu.

 

Zlúčenie obchodných spoločností v roku 2023 aj 2024

Pripravujete podnikovú kombináciu, konkrétne zlúčenie dvoch obchodných spoločností tak, že spoločnosť A zanikne zlúčením do spoločnosti B? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie ?

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu (PDF formáte). V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady. 

 

Rozdelenie obchodných spoločností v roku 2023

Pripravujete podnikovú kombináciu, konkrétne rozdelenie jednej obchodnej spoločnosti na dve obchodné spoločnosti tak, že spoločnosť A zanikne rozdelením a vznikne spoločnosť B a spoločnosť C? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie ?

Materiál obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.

 

Rozdelenie obchodných spoločností odštiepením v roku 2024

25. Rozdelenie obchodných spoločností odštiepením (novela od 03/2024; rozsah 5 strán).

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú premenu (PDF formát). V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady. Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

 

Rozdelenie obchodných spoločností rozštiepením v roku 2024

24. Rozdelenie obchodných spoločností rozštiepením (novela od 03/2024; rozsah 6 strán).

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú premenu (PDF formát). V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady. Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

Predaj podniku v roku 2023 aj 2024

Odborný materiál k téme predaja podniku alebo jeho časti. Materiál je členený na právne, účtovné a daňové súvislosti. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.

 

Nepeňažný vklad v roku 2023 aj 2024

Obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre vkladateľa a prijímateľa vkladu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady. 

 

 Príspevok do kapitálového fondu 2023 aj 2024

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí tohto príspevku  (PDF formáte). V praxi sa príspevok do kapitálového fondu zamieňa s vkladom do základného imania, pritom ide o odlišnú metodiku (príspevok do vlastného imania na účet 413).

Zákaz prania špinavých peňazí v roku 2023 aj 2024

 

Ide o problematiku zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Medzi povinné osoby patria aj  - audítor, daňový poradca a účtovník. Materiál obsahuje rešerš zákona a tiež vzorovú editovateľnú internú smernicu vo worde – program vlastnej činnosti (požaduje § 20 uvedeného zákona).

 

 

DPH v praxi 2023 aj 2024

Sumár vybraných informácií (v PDF formáte) k problematike DPH má 36 strán. Obsahuje rešerše ostatných noviel DPH zasahujúcich do právneho stavu roku 2023 a roku 2024. Obsahuje aj rešerš záväzného vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) k DPH (výklad pojmov k eurosmernici o DPH). Obsahom je tiež vybraná judikatúra k téme DPH, ako inšpirácia pre prax v podobných prípadoch.

 

Prevodová tabuľka DPH  2023 aj 2024

SSúbor v PDF formáte. Obsahuje čísla cca 400 judikátov Súdneho dvora EÚ ( aj judikátov Najvyššieho správneho súdu SR) priradených podľa článkov eurosmernice a paragrafov slovenského zákona o DPH. Užitočná pomôcka v praxi pri riešení DPH s podporou judikatúry, vhodné najmä pri daňových sporoch.

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

 

cena: 12 eur

 

 

 

 

cena: 12 eur

Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe pre rok 2024 (nové):

Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe pre rok 2023 je pod objednávkou pre rok 2024

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva materiály - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade potreby vedeli kontaktovať. Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe pre rok 2023 (staré):

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva materiály - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade potreby vedeli kontaktovať. Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.