odborné materiály pre účtovníkov od Ing. Pastierika v elektronickej podobe

pre podvojné, jednoduché účtovníctvo, neziskové organizácie, transferová dokumentácia, interné smernice

formát: word, excel, pdf   -   posielame ich mailom po úhrade

Autor: Ing. Vladimír Pastierik, daňový poradca, audítor

odborník na daňové právo, venuje sa daňovej obhajobe, súdny znalec v odbore účtovníctvo a dane 

Podvojné účtovníctvo - odborné materiály:

 

 

 

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2017 - komplexný príklad

podrobný  manuál k daňového priznania PO za rok 2017 - vysvetlenie problematiky + príklad s vyplneným tlačivom

 

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve 2017 v praxi

podrobný  manuál k spracovaniu účtovnej závierky za rok 2017 mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky

 

Poznámky MIKRO účtovná jednotka 2017 (platné aj pre 2016)

 

editovateľný vzor vo worde +  metodika + opatrenia MF SR + informácia finančného riaditeľstva SR

 

Poznámky malá účtovná jednotka 2017 (platné aj pre 2016)

editovateľný vzor vo worde +  metodika k malej účtovnej závierke + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

 

Poznámky veľká účtovná jednotka 2017 (platné aj pre 2016)

editovateľný vzor vo worde +  metodika k veľkej účtovnej závierke + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

 

Poznámky nezisková ÚJ 2017 + účtovná závierka PU za rok 2017

editovateľný vzor vo worde +  metodika k účtovnej závierke neziskovej účtovnej jednotky + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

 

Cash flow – prehľad peňažných tokov 2017– návod + vzor v exceli

obsah cash – flow, návod na spracovanie prehľadu peňažných tokov, vzor cash – flow v exceli

 

Interné účtovné smernice 2018 (podvojné účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2018

editovateľný vzor vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu firmu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k rezerve na odchodné

 

Výročná správa za rok 2016

pre rok 2017 za rok 2016

Editovateľný súbor vo worde (8 strán bez príloh) Vzorová Výročná správa obsahuje všetky povinné body zo zákona. Ak účtovná jednotka nemá vecnú náplň pre niektorý bod, ponechá jeho názov a uvedie “bez náplne”. Užitočná pomôcka v praxi všade tam, kde nemajú relevantný vzor výročnej správy.

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

Jednoduché účtovníctvo - odborné materiály:

 

 

 

Interné účtovné smernice 2018 (jednoduché účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2018

editovateľný vzor vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu firmu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k závierkovým úpravám

 

Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov – vzor v exceli + závierka 2018

vzor vedenia jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov v exceli so vzorcami + metodika + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

 

Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky – vzor v exceli + závierka 2018

vzor vedenia jednoduchého účtovníctva pre neziskovky v exceli so vzorcami + metodika + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

 

Daňová evidencia FO -vzor v exceli 2018

vzor vedenia daňovej evidencie v exceli so vzorcami + metodika + informácia finančného riaditeľstva k vedeniu daňovej evidencie

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

Aktuálne: Transferové oceňovanie, účtovné a daňové novely, interné smernice pre podvojné a jednoduché účtovníctvo, daňová obhajoba a iné

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  SKRÁTENÁ - vzor - NOVÉ platné  pre rok 2016 a 2017

Transferovú dokumentáciu požaduje § 18 ods. 1 ZDP a Usmernenie MF SR (FS 22/2016). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa obsahu – skrátená, základná, úplná. Skrátenú dokumentáciu môžu viesť – podnikajúce fyzické osoby, mikro účtovné jednotky, daňovníci, ktorí majú len tuzemské kontrolované transakcie, ak nepatria pod výnimky s povinnosťou viesť úplnú dokumentáciu (napr. odpočítanie nadlimitnej daňovej straty). Ponuka obsahuje – samotné znenie Usmernenia MF SR; rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán); vzor skrátenej transferovej dokumentácie (5 strán) – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu.

 

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  ZÁKLADNÁ - vzor - NOVÉ platné  pre rok 2016 a 2017

Transferovú dokumentáciu požaduje § 18 ods. 1 ZDP a Usmernenie MF SR (FS 22/2016). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa obsahu – skrátená, základná, úplná. Základnú dokumentáciu v praxi vedie najviac daňovníkov – všetci, ktorí nemajú možnosť viesť skrátenú dokumentáciu alebo nemajú povinnosť viesť úplnú dokumentáciu. materiál obsahuje – samotné znenie Usmernenia MF SR; rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán); vzor základnej transferovej dokumentácie (8 strán) – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu.

 

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  ÚPLNÁ - vzor NOVÉ platné  pre rok 2016 a 2017

Transferovú dokumentáciu požaduje § 18 ods. 1 ZDP a Usmernenie MF SR (FS 22/2016). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa obsahu – skrátená, základná, úplná. Úplnú dokumentáciu sú povinní viesť vybraní daňovníci napríklad – ak zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS; odpočítavajú nadlimitnú daňovú stratu; obchodujú s osobou z nezmluvného štátu; uplatňujú úľavu na dani ako investičnú pomoc. Ponuka obsahuje – samotné znenie Usmernenia MF SR; rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán); vzor úplnej transferovej dokumentácie (9 strán) – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu.

 

Účtovné a daňové novely 2018-2019 s komentárom

NOVÉ pre rok 2018, 2019

  • novely zákona o dani z príjmov  264/2017, 279/2017, 344/2017
  • novely DPH  334/2017
  • novely poznámok malá, veľká, mikro ÚJ 2018
  • daňový poriadok 267/2017
  • novela postupov účtovania 2018
  • Obchodný zákonník 264/2017
  • Zákon o účtovníctve novela 264/2017, 275/2017
  • ERP 270/2017

Interné účtovné smernice 2018 (podvojné účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2018

editovateľný vzor vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu firmu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k rezerve na odchodné

 

Interné účtovné smernice 2018 (jednoduché účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2018

editovateľný vzor vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu firmu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k závierkovým úpravám

 

Výročná správa za rok 2016

NOVÉ pre rok 2017 za rok 2016

Editovateľný súbor vo worde (8 strán bez príloh) Vzorová Výročná správa obsahuje všetky povinné body zo zákona. Ak účtovná jednotka nemá vecnú náplň pre niektorý bod, ponechá jeho názov a uvedie “bez náplne”. Užitočná pomôcka v praxi všade tam, kde nemajú relevantný vzor výročnej správy.

 

Daňová obhajoba v praxi v roku 2018

NOVÉ pre rok 2018

Rozsah 40 strán. Súbor v PDF formáte. Obsahuje prehľadnú rešerš daňového poriadku. Ďalej obsahuje postupy ako sa obhajovať pri daňovej kontrole, návod na analytické dokazovanie, vybranú judikatúru, vzor odvolania a vzor žaloby na správny súd.

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

Aktuálne: likvidácia spoločnosti, zlúčenie spoločností, rozdelenie spoločností, rozdelenie obchodných spoločností, predaj podniku, nepeňažný vklad do podniku a iné

Likvidácia spoločnosti v roku 2017, 2018

pre rok 2017 alebo 2018

Obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pri likvidácii spoločnosti bez právneho nástupcu. Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

Zlúčenie obchodných spoločností v roku 2017, 2018

pre rok 2017 alebo 2018

Pripravujete podnikovú kombináciu, konkrétne zlúčenie dvoch obchodných spoločností tak, že spoločnosť A zanikne zlúčením do spoločnosti B? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie ?

Obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

Rozdelenie obchodných spoločností v roku 2018

pre rok 2018

Pripravujete podnikovú kombináciu, konkrétne rozdelenie jednej obchodnej spoločnosti na dve obchodné spoločnosti tak, že spoločnosť A zanikne rozdelením a vznikne spoločnosť B a spoločnosť C? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie ?

Materiál obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

Predaj podniku v roku 2017, 2018

pre rok 2017 alebo 2018

Odborný materiál k téme predaja podniku alebo jeho časti. Materiál je členený na právne, účtovné a daňové súvislosti. Právne súvislosti sú len v minimálnom rozsahu potrebnom na vyvodenie účtovných a daňových súvislostí; podrobné právne posúdenie veci je potrebné realizovať s právnikom, a to aj s prihliadnutím na uvedené účtovné a daňové súvislosti.

 

Nepeňažný vklad v roku 2017, 2018

pre rok 2017 alebo 2018

Obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre vkladateľa a prijímateľa vkladu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

Zákaz prania špinavých peňazí

NOVÉ pre rok 2017

Ide o problematiku zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Medzi povinné osoby patria aj  – audítor, daňový poradca a účtovník. Materiál obsahuje vysvetlenie zákona a tiež vzorovú editovateľnú internú smernicu – program vlastnej činnosti (požaduje § 20 uvedeného zákona)

 

DPH v praxi 2018

NOVÉ pre rok 2018

Toto je edícia 2018, ktorá obsahuje rešerše noviel DPH 2018. Rešerše noviel sú vhodné pre rýchlu orientáciu v téme a účinnosti zmeny. Účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, resp. hospodársky rok si musia správne ustáliť právny stav, ktorý sa ich týka.

Publikácia má pracovný názov Daň z pridanej hodnoty v praxi, a obsahuje aplikačné informácie, nie texty samotných predpisov. Obsahuje tiež spracovanú vybranú judikatúru Európskeho súdneho dvora a tiež Najvyššieho súdu SR z oblasti rozhodovania o daňových sporoch DPH.

Napokon súčasťou publikácie je množina otázok a odpovedí z praxe. Publikácia je vhodnou pomôckou do príručnej knižnice každého účtovného alebo daňového špecialistu v praxi. Informácie v publikácii majú bezprostredný študijný význam, ako aj historickú hodnotu vzhľadom na to, že premlčanie dane je po 5 rokoch, resp. 7 rokoch.

 

Prevodová tabuľka DPH  2018

Súbor v PDF formáte. Obsahuje čísla cca 300 judikátov ESD (z časti aj judikátov Najvyššieho súdu SR) priradených podľa článkov eurosmernice a paragrafov slovenského zákona o DPH. Užitočná pomôcka v praxi pri riešení DPH s podporou judikatúry.

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe: