videoškolenie - Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2022 + zmeny zákona od 1.1.2023

Ing. Mária Dimitrovová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

dátum nahrávky: 07.02.2023   

 

trvanie:  4 hod. 40min                            

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2022 + zmeny zákona od 1.1.2023:

Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2022

 • Povinnosť podať
 • daňové priznanie
 • Určenie zdaňovacieho obdobia
 • Lehota na podanie a jej predlžovanie
 • Tlačivo daňového priznania - zmeny
 • Opravné, dodatočné daňové priznanie

Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2021

 • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, ...)
 • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, majetok – odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, výpožička, kaucie pri verejnom obstarávaní, pravidlá nízkej kapitalizácie,...)
 • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, ...)
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 • Umorovanie daňovej straty
 • Výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane

Preddavky na daň z príjmov PO 
Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
Interaktívna diskusia v priebehu seminára
Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

cena: 29 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe