videoškolenie - Zákon o dani z príjmov PO 2022 - zmeny 2022/2023

Ing. Peter Horniaček

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

dátum nahrávky: 10.02.2023   

 

trvanie:  2 hod. 25min                            

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Zákon o dani z príjmov PO 2022:

Zákon o dani z príjmov PO - Ing. Peter Horniaček

Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2022 a niektoré zmeny prijaté v priebehu roka 2022

 • zmeny v zdaňovaní príspevku na stravovanie
 • daňové úpravy súvisiace s kurzarbeitom
 • daňová podpora pro produktívne investície do tzv. Priemyslu 4.0
 • zmeny v uplatňovaní daňového bonus na vyživované dieťa od 1.7.2022 a ročné zúčtovanie a podanie DP
 • ostatné.

Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od roka 2023 a 2024 (novela zákona schválená 06.12.2022 v NR SR)

 • doplnenia v pravidlách transferového oceňovania (úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie - bezpečný prístav, doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne a iné)
 • postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie
  možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu
 • nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov
 • využívanú nadmerné dlhové financovanie (účinnosť 2024)

Vybrané oblasti pri zisťovaní základu dane za rok 2022 ako príprava pri zostavovaní daňového priznania

 • použitie zníženej sadzby dane 15 % pre PO pre rok 2021, definícia a rozsah zdaniteľných príjmov na účely zníženej sadzby dane,
 • platobná disciplína – pohľadávky u veriteľa (opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávky), záväzky u dlžníka (zdanenie záväzkov po lehote splatnosti a dohody o odklade lehoty splatnosti, odpustenie záväzku, úhrada záväzku), rezervy a ich zahrnovanie do základu dane,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (rozsah podmienky zaplatenia),
 • pravidlá transferového oceňovania, rozsah dokumentácie ku kontrolovaným transakciám, stabilizácia finančnej situácie
  prostredníctvom pôžičiek od spoločníkov alebo príspevkami do kapitálového fondu z príspevkov (pravidlá nízkej kapitalizácie, 
 • zdaňovanie použitia kapitálového fondu z príspevkov)
 • ukončenia nájomných vzťahov a daňové povinnosti prenajímateľa
 • ostatné

Lektor:

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

cena: 32 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe