videoškolenie - Zákon o DPH novela od 01.01.2023

Mgr. Mojmír Beňo

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

dátum nahrávky: 10.02.2023   

 

trvanie:  1 hod. 28min                                  

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Zákon o DPH - novela od 01.01.2023 :

Zákon o DPH - Mgr. Mojmír Beňo

Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby

 • Dôvod zavedenia opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 • Podmienky vzniku nevymožiteľnej úpravy v roku 2022 a plánované zmeny od roku 2023
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava zníženého základu dane v prípade následného získania protihodnoty
 • Povinnosti a postup pri oprave zníženého základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava odpočítanej dane v roku 2022 a od roku 2023
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava opravenej odpočítanej dane
 • Povinnosti a postup pri oprave opravenej odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Presah na iné ustanovenia zákona o DPH

Registrácia pre DPH

 • Upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat výlučne z oslobodených činností
 • Úpravy pri zrušenie registrácie platiteľa dane
 • Ostatné zmeny a doplnenie v súvislosti s registráciou
 • Zmeny pri oprave odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru

Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

 • Úprava vymerania úroku z omeškania pri dovoze tovaru
 • Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze tovaru
 • Ostatné úpravy a doplnenia zákona o DPH

Osobitné záznamové a oznamovacie povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb (účinné od r. 2024)

Lektor:

Mgr. Mojmír Beňo

Zamestnanec odboru nepriamych daní Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Daňovou problematikou sa zaoberá od roku 2008 a na oblasť DPH sa špecializuje od roku 2012.

cena: 27 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe