Balík webinárov a videoškolení - Agentúra PRO

Máte možnosť objednať si online školenie jednotlivo alebo využiť výhodné balíky na sezónu 2023 - 2024

Čo zahřňa balík na sezónu 2023 - 2024:

Prístup k online školeniam k zmenám v daniach, účtovníctve, mzdách a personalistike za rok 2023 a od 01.01.2024, vysielaným od 11/2023 do 02/2024

Prístup na 365 dní k balíku videoškolení nahratých od 11/2023 do 02/2024

Nižšie výdavky na vzdelávanie. Cena sezónneho prístupu od 55 eur.

Vysoko kvalitný obsah od fundovaných lektorov vo svojom odbore
Praktické príklady a rady od odborníkov z praxe

UPOZORNENIE: Klienti, ktorí už majú objednané niektoré zo školení, ktoré je súčasťou balíka, majú možnosť doobjednať si balík podľa vlastného výberu a doplatia len rozdiel v cene (v takomto prípade nás kontaktujte telefonicky na čisle 0905 795 501)

Najčastejšie chyby DPH + novely 2023/2024

videozáznam z 09.11.2023

Lektor: Ing. Soňa (Ugróczy) Mokrášová - člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen Metodicko-legislatívnej komory pre DPH SKDP, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Mzdy, odvody, dane – zmeny 2023 – 2024 + zmeny v Zákoníku práce od 1.1.2024

videozáznam z 14.11.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

Konferencia - Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2023/2024, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy

videozáznam 12.12.2023

online 06.02.2024, Bratislava 06.02.2024

Lektori: Ing. Mária Horváthová, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. Peter Horniaček,  Ing. Marcela Prajová 

Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2023 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2024

online 13.01.2024, Bratislava 13.01.2024

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2023 + zmeny zákona od 1.1.2024

online 07.02.2024,  Bratislava 07.02.2024

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Balík dane a účtovníctvo
269 €
130 €
Čo je v cene balíka?
1. Najčastejšie chyby DPH + novely 2023/2024 - videozáznam z 09.11.2023
3. Konferencia - Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2023/2024, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy - online 12.12.2023
4. Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2023 + zmeny zákona od 1.1.2024 - online 07.02.202
5. Konferencia - Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2022/2023, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy - online 06.02.2024
6. BONUS: Prístup na 365 dní k balíku videoškolení na tému dane a účtovníctvo nahratých od 10/2023 do 02/2024
7. BONUS: Odborné materiály od Ing. Vladimíra Pastierika 2 ks v cene
Balík mzdy a personalistika
110 €
55 €
Čo je v cene balíka?
1. Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2023 – 2024 + zmeny v Zákoníku práce od 1.1.2024 - videozáznam z 14.11.2023
2. Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2023 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2024 - online 13.01.2024
3. BONUS: Prístup na 365 dní k balíku videoškolení na tému mzdy a personalistika nahratých od 10/2023 do 02/2024
4. BONUS: Odborný materiál od Ing. Vladimíra Pastierika 1 ks v cene

Objednávka balíka :