Balík webinárov a videoškolení - Agentúra PRO

Máte možnosť objednať si online školenie jednotlivo alebo využiť výhodné balíky na sezónu 2022 - 2023

Čo zahřňa balík na sezónu 2022 - 2023:

Prístup k online školeniam k zmenám v daniach, účtovníctve, mzdách a personalistike za rok 2022 a od 01.01.2023, vysielaným od 11/2022 do 02/2023

Prístup na 365 dní k balíku videoškolení nahratých od 10/2021 do 02/2023

Nižšie výdavky na vzdelávanie. Cena sezónneho prístupu 255 eur.

Vysoko kvalitný obsah od fundovaných lektorov vo svojom odbore
Praktické príklady a rady od odborníkov z praxe

UPOZORNENIE: Klienti, ktorí už majú objednané niektoré zo školení, ktoré je súčasťou balíka, majú možnosť doobjednať si balík podľa vlastného výberu a doplatia len rozdiel v cene (v takomto prípade nás kontaktujte telefonicky na čisle 0905 795 501)

DPH Najčastejšie chyby + novely 2022/2023

záznam z  08.11.2022

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2022 – 2023 + zmeny v Zákoníku práce od 1.11.2022

záznam z 15.11.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

Konferencia - Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2022/2023, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy

záznam z 12.12.2022

Lektori: Ing. Mária Horváthová, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. Peter Horniaček,  Ing. Marcela Prajová 

Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2022 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023

online 31.01.2023, Bratislava 31.01.2023

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2022 + zmeny zákona od 1.1.2023

online 07.02.2023,  Bratislava 07.02.2023

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Balík dane a účtovníctvo
201 €
180 €
Čo je v cene balíka?
1. DPH Najčastejšie chyby + novely 2022/2023 - záznam z 08.11.2022
3. Konferencia - Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2022/2023, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy - záznam z 12.12.2022
5. Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2022 + zmeny zákona od 1.1.2023 - online 07.02.2023,
4. Daň z príjmov právnických osôb (PO) - najčastejšie problematické okruhy + zmeny 2022-2023 - záznam zo 14.12.2022
6. BONUS: Prístup na 365 dní k balíku videoškolení na tému dane a účtovníctvo nahratých od 10/2021 do 02/2023
7. BONUS: Odborné materiály od Ing. Vladimíra Pastierika 2 ks v cene
Balík mzdy a personalistika
104 €
88 €
Čo je v cene balíka?
1. Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2022 – 2023 + zmeny v Zákoníku práce od 1.11.2022 - online 15.11.2022
2. Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2022 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023 - online 31.01.2023
3. BONUS: Prístup na 365 dní k balíku videoškolení na tému mzdy a personalistika nahratých od 10/2021 do 02/2023
4. BONUS: Odborný materiál od Ing. Vladimíra Pastierika 1 ks v cene

Objednávka balíka :