Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov + novely 2023/2024 - školenie / online školenie

Toto školenie je súčasťou výhodného balíka školení

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb

 

Termín a miesto konania:

 

online 09.11.2023 (cena 58 eur)

Bratislava 09.11.2023 - Lisovňa 27, 831 06 Bratislava mapa  (cena 75 eur) - parkovanie v okolí zadarmo

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov + novely 2023/2024: 

BONUS:

videozáznam zo školenia dostupný 30 dní

Program: 

  • Nevykonané inventarizácie účtov a zistenie nezahrnutých nákladov a výnosov v ďalších obdobiach: čo s tým z účtovného a daňového hľadiska a aké sankcie hrozia
  • Čo si všímať v súvahových účtoch, aby nedošlo k chybám pri úpravách základu dane (účtovanie opravných položiek, rezerv, pôžičiek)
  • Nesprávna suma na faktúre a ako to najlepšie vyrovnať cez výkazy z pohľadu DPH a dane z príjmov
  • Nesprávna fakturácia a vplyv na uplatnenie daňového výdavku a práva na odpočítanie dane
  • Zmena účtovníka, nedostatočná komunikácia a získanie informácií k účtovníctvu – problém v praxi, čo s ním a aké to má daňové dosahy
  • Neuhrádzanie záväzkov a dosah na účely dane z príjmov a DPH – sledovanie záväzkov po splatnosti
  • Nedoručený dobropis a ťarchopis – čo s tým z daňového a účtovného hľadiska
  • Zle zaradený majetok do odpisovej skupiny a uplatňovanie nesprávneho daňového odpisu a uplatnenie prerušenia odpisov aj na účtovné účely

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu školenia podľa aktuálnej legislatívy.

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 260

Prihláška na školenie / online školenie Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov + novely 2023/2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.