Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2023 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2024 - školenie / online školenie

Toto školenie je súčasťou výhodného balíka školení

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe.

 

Termín a miesto konania:

 

online 13.01.2024 - sobota (cena 55 eur) - pôvodný ermín školenia 14.12.2023

Bratislava 13.01.2024 - Lisovňa 27, 831 06 Bratislava mapa  (cena 75 eur) - parkovanie v okolí zadarmo

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2023 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2024: 

BONUS:

videozáznam zo školenia dostupný 30 dní

PROGRAM: 

Zákonník práce

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde

Sociálne poistenie

 • maximálny vymeriavací základ poistného
 • maximálny vymeriavací základ pre dávku PN

Zdravotné poistenie

 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • zmena zdravotnej poisťovne
 • iné zmeny

Daň zo závislej činnosti

 • mesačná nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus na deti
 • veličiny ročného zúčtovani dane rok 2024
 • iné zmeny

Ročné zúčtovanie dane

 • termíny, lehoty RZD
 • podmienky vykonania RZD
 • potvrdenie o príjme
 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera, DDS
 • daňový bonus na deti
 • daňový bonus na úroky z úverov
 • výpočet RZD
 • doklad o vykonanom RZD
 • 2% dane

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu školenia podľa aktuálnej legislatívy.

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.00 prednáška spojená s diskusiou
12.00 – 12.30 prestávka na obed
12.30. - 14.00 prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 263

Prihláška na školenie / webinár Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2023 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.