videoškolenie - Zákon o účtovníctve – účtovná závierka 2023

Ing. Mária Horváthová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  1 hod. 34min                                  

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Lektor:

Ing. Mária Horváthová

Ministerstvo financií SR, odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

cena: 27 eur 

Témy videoškolenia Zákon o účtovníctve – účtovná závierka:

 Zmeny v účtovníctve podnikateľov v roku 2023

 • Oprava základu DPH a oprava odpočítanej DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach; účtovné prípady účtovania DPH
 • Regulácia dodávky energie a plynu a štátna pomoc na podporu podnikov, účtovanie dotácie v roku 2023,
 • Reklama v roku 2023 v účtovníctve podnikateľa, pohľad DPH a zákona o dani z príjmov
 • Vnútropodnikové smernice pri digitalizácii účtovníctva, elektronická fakturácia, vyťažovanie faktúr, archivácia transformovanej účtovnej dokumentácie

Zostavenie účtovnej závierky 2023

 • Inventarizácia jednotlivých druhov majetku a možnosti zahrnutia nevyužiteľného majetku do základu dane z príjmov
 • Oceňovanie pohľadávok a záväzkov v účtovnej závierke, vplyv na základ dane z príjmov
 • Chyby pri zostavovaní účtovnej závierky z pohľadu závierkových účtovných prípadov
 • Účtovanie zistených chýb v minulých účtovných období pri zostavení účtovnej závierky
 • Položky súvahy a výkazu ziskov a strát
 • Povinné informácie v poznámkach účtovnej závierky
 • Povinné zverejňovanie účtovnej závierky a výročnej správy, pokuty za nesplnenie povinnosti
 • Povinnosti vyplývajúce z noviel konkurzného práva (definícia predlženia, platobnej neschopnosti, krízy)  z pohľadu zostavenej účtovnej závierky

dátum nahrávky: 06.02.2024

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe