videoškolenie - Zákon o dani z príjmov PO - zmeny 2023/24

Ing. Peter Horniaček

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  2 hod. 4min                                  

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Lektor:

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

cena: 34 eur 

Témy videoškolenia Zákon o dani z príjmov PO:

Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2023

 • doplnenia v pravidlách transferového oceňovania (úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie - bezpečný prístav, doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne a iné)
 • postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie
 • možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu
 • nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívanú nadmerné dlhové financovanie (účinnosť 2024)

Novely ZDP prijaté v priebehu roka 2023 s postupnou účinnosťou v priebehu roka 2023 a od 1.1.2024

 • zákon č. 59/2023 Z. z. – daň z osobitnej stavby ako DV
 • zákon č. 60/2023 Z. z. – podnikové škôlky pre deti do veku 3 r.
 • zákon č. 65/2023 Z. z. – dotácia na stravovacie návyky v DB na vyživované dieťa
 • zákon č. 123/2023 Z. z. – úľava na dani – regionálna investičná pomoc
 • zákon č. 128/2023 Z. z. – športový odborník, komerčné dlhopisy
 • zákon č. 205/2023 Z. z. – reforma stavebnej legislatívy
 • zákon č. 278/2023 Z. z. – CFC FO zrušenie
 • zákon č. 281/2023 Z. z. – všeobecná bezpečnosť výrobkov
 • zákon č. 309/2023 Z. z. – premeny obchodných spoločností, zamestnanecké akcie, podielové fondy
 • zákon č. 315/2023 Z. z. – krypto meny, charitatívna reklama,

Vybrané oblasti pri zisťovaní základu dane za rok 2022 ako príprava pri zostavovaní daňového priznania

 • použitie zníženej sadzby dane 15 % pre PO pre rok 2023, definícia a rozsah zdaniteľných príjmov na účely zníženej sadzby dane,
 • platobná disciplína – pohľadávky u veriteľa (opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávky), záväzky u dlžníka (zdanenie záväzkov po lehote splatnosti a dohody o odklade lehoty splatnosti, odpustenie záväzku, úhrada záväzku), rezervy a ich zahrnovanie do základu dane,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (rozsah podmienky zaplatenia),
 • pravidlá transferového oceňovania, rozsah dokumentácie ku kontrolovaným transakciám, stabilizácia finančnej situácie prostredníctvom pôžičiek od spoločníkov alebo príspevkami do kapitálového fondu z príspevkov (pravidlá nízkej kapitalizácie, zdaňovanie použitia kapitálového fondu z príspevkov)
 • ukončenia nájomných vzťahov a daňové povinnosti prenajímateľa

dátum nahrávky: 06.02.2024

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe