videoškolenie - Zákon o DPH od 1.1.2024

Mgr. Mojmír Beňo

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  1 hod. 30min                                  

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Lektor:

Mgr. Mojmír Beňo

Zamestnanec odboru nepriamych daní Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Daňovou problematikou sa zaoberá od roku 2008 a na oblasť DPH sa špecializuje od roku 2012.

cena: 29 eur 

Témy videoškolenia Daň z príjmov FO:

Zmeny účinné od 2023

 • Zmeny v pravidlách upravujúcich vrátenie zaplatenej DPH z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky a vrátenie odpočítanej dane z dôvodu úplného alebo čiastočného nezaplatenia protihodnoty
 • Zmeny v registrácii tuzemských zdaniteľných osôb a súvisiacich ustanoveniach
 • Úprava výpočtu odvodu dane pri krádeži tovaru
 • Zníženie sadzby DPH na reštauračné/stravovacie služby, na vybrané služby súvisiace so športom a na prepravu osôb lanovkami a vlekmi

Zmeny účinné od 1.1. 2024 a 1.3.2024

 • Záznamové a oznamovacie povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb
 • Zmeny súvisiace s prijatím zákona č.309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov

Plánované zmeny účinné od r. 2025

 • Platiteľ dane a jeho registrácia podľa úplne nových pravidiel – významná zmena skutočností, na základe ktorých sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane a úplne nové registračné pravidlá
 • Výrazná úprava pravidiel pri oneskorení s registráciou platiteľa dane
 • Nová osobitná úprava pre malé podniky a s tým súvisiace zmeny – od r. 2025 sa malé podniky vykonávajúce príležitostné dodania tovarov a služieb v inom členskom štáte, ako je ich členský štát usadenia, nebudú musieť registrovať pre daň pred prvým dodaním
 • Nová úprava platenia dane pri dovoze tovaru do tuzemska – tzv. samozdanenie pri dovoze tovaru
  Ostatné plánované zmeny v zákone o DPH.

dátum nahrávky: 06.02.2024

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe