videoškolenie - Daňový poriadok zmeny za rok 2021 a od 1.1.2022

Ing. Eva Ivaničová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  56 min.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Daňový poriadok zmeny za rok 2021 a od 1.1.2022:

Index daňovej spoľahlivosti = ústretový prístup k daňovým subjektom - podnikateľom

  • prechod z neverejnej na transparentnú/verejnú  formu hodnotenia podnikateľov;
  • stanovenie kritérií na určenie indexu vo vyhláške- plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov v gescii finančnej správ
  • výhody pre spoľahlivé daňové subjekty – napr.:
  • zníženie poplatku za vydanie „záväzného stanoviska“ správcu dane na polovicu;
  • predĺženie termínu na  plnenie povinností v rámci správy daní.

Diskvalifikácia fyzických osôb – štatutárov obchodných spoločností  

  • možnosť vylúčiť fyzickú osobu aj za neplnenie daňových povinností

dátum nahrávky: 13.12.2021

Lektor:

Ing. Eva Ivaničová

odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti správy daní

cena: 21 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe