videoškolenie - Daňové priznanie fyzických (FO) za rok 2021 + zmeny zákona od 1.1.2022

Ing. Marcela Prajová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Zákon o dani z príjmov PO zmeny za rok 2021 a od 1.1.2022:

1. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2021

  • Zákon č. 301/2019 Z. z. – napr. definovanie  pojmu mikrodaňovník, doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť
  • Zákon č. 416/2020 Z. z. – napr. zúženie okruhu oslobodených príjmov zo závislej činnosti, plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, zmeny v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane, zmena v definícii pojmu mikrodaňovník, zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
  • Zákon č.  76/2021 Z. z. – finančný príspevok na stravovanie
  • Zákon č.  257/2021 Z. z. – dotácia na podporu stravovacích návykov a daňový bonus
  • Zákon č.  310/2021 Z. z.,– poukázanie podielu zaplatenej dane

 
2. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

3. Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe

4. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2021

5. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2021 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane, platenie preddavkov

6. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2022 a neskôr

  • Zákon č.   301/2019 Z. z. – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
  • Zákon č.   416/2020 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
  • Zákon č.   215/2021 Z. z – oslobodenie podpory v čase skrátenej práce

7. Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

dátum nahrávky: 11.02.2022

Lektor:

Ing. Marcela Prajová

odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov FO

cena: 25 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe