videoškolenie - Daň z príjmov právnických osôb zmeny 2020 a 2021

Ing. Peter Horniaček

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  2 hod. 47 min.                                        

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Daň z príjmov právnických osôb :

 • Zákon o dani z príjmov PO v roku 2020 a legislatíva mimoriadnych opatrení v oblasti dane
  z príjmov
  • mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov PO v súvislosti s vyčísľovaním základu
   dane a dane za rok 2020 – zúčtovanie preddavkov na daň, uplatnenie zostatku
   neuplatnených daňových strát
  • riešené metodické problémy FR SR vo väzbe na mimoriadnu situáciu
 • Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2021
  • oslobodenie plnení v rámci aktívnej politiky trhu práce
  • zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového
   priznania
  • zmeny pre použitie zníženej sadzby dane 15 % pre PO
  • definícia miesta skutočného vedenia pre účely rezidencie PO
  • odklad automatickej registrácie daňovníka zo straty správcu dane a zmeny
   v registračnej povinnosti
  • doplnenie pravidiel pre hybridné nesúlady o pravidlá pre reverzný hybridný subjekt
  • ďalšie zmeny
 • Vybrané oblasti pri zisťovaní základu dane za rok 2020 dotknuté mimoriadnou situáciou
  • zhoršenie platobnej disciplíny – pohľadávky u veriteľa (opravné položky, odpis
   a postúpenie pohľadávky), záväzky u dlžníka (zdanenie záväzkov po lehote splatnosti
   a dohody o odklade lehoty splatnosti)
  • stabilizácia finančnej situácie prostredníctvom pôžičiek od spoločníkov alebo
   príspevkami do kapitálového fondu z príspevkov (pravidlá nízkej kapitalizácie, princíp
   nezávislého vzťahu, zdaňovanie použitia kapitálového fondu z príspevkov)
  • dotácia na nájomné a limitácia odpisov hmotného majetku u prenajímateľa do výšky
   príjmov z prenájmu
  • ukončenia nájomných vzťahov a daňové povinnosti prenajímateľa
  • pandémia a daňové výdavky.

dátum nahrávky: aktualizované 12.02.2021

Lektor:

Ing. Peter Horniaček

odborník na daň z príjmov právnických osôb

cena: 25 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe