Zamestnanecké benefity a sociálny fond v praxi - školenie / seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 16.05.2024 (69  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Zamestnanecké benefity a sociálny fond v praxi:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

 • Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia

Program:

 

Zamestnanecké benefity

 • zadefinovanie pojmu benefit (peňažný, nepeňažný)
 • spôsoby (zdroje) poskytovania zamestnaneckých benefitov
 • dohodnutie zamestnaneckých benefitov v pracovnej zmluve, internom predpise zamestnávateľa
 • najčastejšie poskytované benefity (napr. dovolenka navyše, regeneračné voľno, vzdelávanie, poskytovanie firemného mobilného
 • telefónu, auta na súkromné účely a iné.)
 • posúdenie benefitov z pohľadu daní a odvodov
 • plnenia oslobodené od dane

Sociálny fond

 • tvorba (výpočet povinného podielu sociálneho fondu)
 • použitie (čerpanie)
 • benefity poskytované zo sociálneho fondu vrátane finančného príspevku na stravovanie
 • posúdenie benefitov z pohľadu daní a odvodov
 • plnenia oslobodené od daní a odvodov

 

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

kód školenia: 840

 
 

Prihláška na školenie / webinár Zamestnanecké benefity a sociálny fond v praxi:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.