Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v roku 2023 - 2-dňové školenie / seminár

Po veľkých zmenách v sociálnom a zdravotnom poistení v posledných rokoch vám RNDr. Jana Motyčková zhrnie a vysvetlí vaše povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni tak, aby ste na nič nezabudli. Každý účastník navyše získa rozsiahly písomný materiál s množstvom príkladov. Webinár je preto určený nielen pre začiatočníkov, ale aj na prehĺbenie vedomostí pre skúsené mzdové účtovníčky.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 20.-21.09.2023 (168  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v roku 2023 - 2-dňové:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

1. deň

Typy poistení, okruh poistencov

 • Sociálne poistenie, druhy, účel
 • Výnimky, posudzovanie dôchodcov v sociálnom poistení
 • Zdravotné poistenie – okruh povinne poistených osôb

Poistenci štátu

 • Poistenci štátu v zdravotnom poistení
 • Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky

Pojem zamestnanca, výnimky z platenia poistného, oznamovacie povinnosti

 • Zamestnanec v sociálnom poistení, pravidelný, nepravidelný príjem, výnimky
 • Údaje v registračnom liste v SP, analytické údaje, lehoty
 • Zamestnanec v zdravotnom poistení
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
 • Súbežné právne vzťahy v SP a ZP, nadväzujúce právne vzťahy

Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, špecifiká

 • Pravidelný a nepravidelný príjem, výnimky
 • Zdravotné poistenie
 • Odvodová odpočítateľná položka, oznamovanie, register OOP
 • Predčasný starobný dôchodca a dohoda, zdravotné poistenie
 • Dohody na sezónne práce v SP a ZP, OOP pri sezónnej práci

Iné právne vzťahy

 • Štatutári, členovia štatutárnych orgánov, spoločníci
 • Príkazné zmluvy
 • Profesionálni športovci, zmluvy o činnosti športového odborníka
 • Právne vzťahy v obciach (starosta, poslanci, zástupca starostu, členovia komisií...)

Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti

 • Dôvody prerušenia poistenia v SP
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné
 • Materské, otcovské – podmienky vylúčenia v r. 2023, oznamovanie v SP a ZP, zmena od r. 2024
 • Rodičovská dovolenka – matka, otec, oznamovanie
 • Práca popri „materskej“ v r. 2023
 • Oznamovanie v SP a ZP – neplatené voľno, absencia, štrajk
 • Práceneschopnosť, OČR, štrajk – dokladovanie, e-PN, oznamovanie v SP a ZP

Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie v SP a ZP, lehoty, príklady

 • Vymeriavací základ v SP, ZP, sadzby poistného, výnimky
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Minimálny preddavok zamestnanca na ZP, výnimky, minimálne poistné
 • Výkaz preddavkov na ZP, údaje, lehoty
 • Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty, OOP

Diskusia 

2. deň

Výkaz poistného v SP, príklady

 • Výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
 • Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
 • Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmov v r. 2023, OOP
 • Príjem po skončení poistenia, po skončení dohody s OOP
 • Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa – posudzovanie v SP a ZP

Evidenčný list dôchodkového poistenia

 • Pracovné pomery, dohody, zamestnanci s nepravidelným príjmom, OOP
 • Práceneschopnosť, materská dovolenka, materské štatutára, otec na „materskej“

SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení

 • Vznik a zánik povinného poistenia SZČO v SP, oznamovanie
 • Zdravotné poistenie SZČO, oznamovanie
 • Vymeriavací základ, poistné
 • Platenie poistného pri PN, OČR, materskom, rodičovskom príspevku, dôchodca, študent

Dobrovoľné poistenie v SP

Samoplatiteľ v zdravotnom poistení

RZZP – lehoty, povinnosti, základné informácie

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

 • Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
 • Nemocenské dávky – všeobecné podmienky nároku
 • Nemocenské, ošetrovné, tehotenské, vyrovnávacia dávka
 • Materské, materské otca, inej osoby, zmeny od 1. 7. 2023 a od 1. 1. 2024
 • DVZ, rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ, príklady
 • Nároky pri súbežných právnych vzťahoch

Dávka v nezamestnanosti

Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku

 • Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
 • Zamestnanie občana EÚP na Slovensku
 • ZP v EÚ, zdravotná starostlivosť

Diskusia 

Harmonogram:

09:00 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v roku 2023 - 2-dňové:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.