Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku a ich vplyv na medzinárodný obchod - školenie / seminár

Obchodujete s tretími krajinami a myslíte si, že opatrenia voči Rusku a Bielorusku sa vás netýkajú? Omyl. Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku majú dopad najmä na dovoz tovaru z iných tretích krajín. Aký dopad majú tieto opatrenia  na dovoz tovaru a aké dôkazy o ich dodržiavaní predložiť k colnému konaniu sa dozviete na webinári Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku a ich vplyv na medzinárodný obchod.

Lektori:

Monika Šašalová - v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie - odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom.

 

Marian Šašala - svoj profesionálny rast odštartoval nástupom do Štátnej správy v roku 1991 ako radový colník. Počas svojej 20 ročnej pracoval na vnútroštátnej pobočke, na colnej pošte i na nácestnom stredisku na pozícii hlavný colný kontrolór, vedúci zmeny, zástupca vedúceho pobočky. V roku 2011 prijal ponuku pracovať ako colný špecialista pre automobilovú nadnárodnú spoločnosť a tak získava nové skúsenosti a pohľad na colné konanie z druhej strany. Po čase však zistil, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ho priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie - odborne, zároveň však zrozumiteľne. V roku 2017 s manželkou Monikou založili rodinnú kooperáciu firiem Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY A VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA a spolu využívajú poznatky nadobudnuté v praxi. Veria, že aj veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú komplikovane, sa dajú zvládnuť spoločne - bez stresu a zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 13.05.2024 (84  eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku a ich vplyv na medzinárodný obchod:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

  • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program:

  • Právne predpisy EÚ
  • Zákazy a obmedzenia pri dovoze tovaru
  • Dôkazy o dodržiavaní reštriktívnych opatrení
  • Diskusia

Harmonogram:

9.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 856

Prihláška na školenie / webinár Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku a ich vplyv na medzinárodný obchod:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.