Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2023 - školenie / seminár

Najvyššia sankcia, ktorú Úrad na ochranu osobných údajov SR doposiaľ uložil, presiahla sumu viac ako 100 000 €. Čo býva najčastejším pochybením komerčných firiem, e-shopov, samospráv, škôl a ostatných subjektov verejnej správy? Čo úrad spravidla kontroluje, aké sú vaše práva počas kontroly a aké kroky je treba podniknúť, ak bola zistená chyba? Odpovede nájdete na webinári s  JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dlhé roky pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov SR a v súčasnosti je renomovanou poradkyňou pre danú problematiku. Na webinári si overíte, či spĺňate všetky pravidlá GDPR, dozviete sa, ako prebieha kontrola a poradíte sa v individuálnych otázkach.

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 09.11.2023 (72  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2023:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • Všetko, čo musíte poznať o kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • Prehľad, koľko kontrol úrad vykonal a či skončili protokolom alebo záznamom
  • Aké najčastejšie porušenia úrad zistil
  • Koľko pokút úrad uložil
  • V akej výške úrad pokuty uložil a aká bola najvyššia
  • Príklady cca 20 sankcií
  • Priestor na vaše otázky

Diskusia – odpovede na otázky

Harmonogram:

9.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.