Predaj tovaru cez internet (e-shop) a daňové a účtovné dosahy v roku 2024 - školenie / seminár

Predávate alebo sa chystáte predávať svoje produkty cez internet? Ako to robiť legálne a bez neželaných daňových a účtovných dosahov? Najdôležitejšie pravidlá, ktoré treba dodržať, vám objasní daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 04.04.2024 (84  eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Predaj tovaru cez internet (e-shop) a daňové a účtovné dosahy v roku 2024:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

  • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program:

  • Zdaňovanie príjmov e-shopu z pohľadu dane z príjmov a účtovný pohľad (hrozia riziká, ak sú sklady mimo územia SR?)
  • Kedy vzniká zdaniteľný výnos v e-shope, e-shop a zrážková daň
  • Povinnosti e-shopu z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  • Aký vplyv má skutočnosť, ak odberateľ je zákazník alebo osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte
  • Ako najideálnejšie komunikovať v Európe pri predaji tovaru (systém OSS verzus zahraničný platiteľ DPH)
  • Diskusia

Harmonogram:

9.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 853

Prihláška na školenie / webinár Predaj tovaru cez internet (e-shop) a daňové a účtovné dosahy v roku 2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.