Praktické príklady výpočtu mzdy – všetko o mzde zamestnanca v rôznych životných situáciách - školenie / seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 17.04.2024 (69  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Praktické príklady výpočtu mzdy – všetko o mzde zamestnanca v rôznych životných situáciách:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

 • Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia

Program:

Mzdová evidencia

 • Náležitosti výplatnej pásky
 • Povinnosti mzdovej účtovníčky pri spracovaní miezd

Všeobecne o výpočte mzdy zamestnanca

 • Druhy miezd, základná a pohyblivá zložka mzdy
 • Mzdové podmienky a ich dohodnutie
 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • Výpočet miezd
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Výpočet vymeriavacích základov pri neúplne odpracovaných mesiacoch
 • Dovolenka - komplexný pohľadnárok, čerpanie, platenie
  Náhrada mzdy a prekážky v práci
 • Mzdové zvýhodnenia a ich výpočet

Sociálne a zdravotné poistenie zamestnanca

 • prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
 • ostatné registračné povinnosti
 • vymeriavací základ
 • percentá odvodov
 • výpočet poistenia
 • splatnosť poistenia

Daň zo závislej činnosti a daňový bonus zamestnanca

 • zdaniteľný príjem
 • oslobodenie od dane
 • povinnosti zamestnávateľa
 • výpočet preddavku na daň
 • mesačné hlásenie dane
 • daňový bonus v roku 2023

Dávky nemocenského poistenia zamestnanca

 • Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa
 • Zamestnanec na PN, RD/MD – výpočty

Stravovanie zamestnancov

 • Aktuálna výška stravného
 • Finančný príspevok na stravu
 • stravovacie poukážky

Ukončenie pracovného pomeru – výkazy a výpočty

 • Povinnosti mzdovej účtovníčky pri ukončení pracovného pomeru
 • Odstupné, odchodné - výpočet
 • Nevyčerpaná dovolenka – výpočet a výkazy
 • ELDP

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

kód školenia: 837

 
 

Prihláška na školenie / webinár Praktické príklady výpočtu mzdy – všetko o mzde zamestnanca v rôznych životných situáciách:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.