Praktické príklady výpočtu mzdy – odmeny štatutárov a dohodárov, výpočet exekúcií a opravy vystavených miezd - školenie / seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 26.04.2024 (69  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Praktické príklady výpočtu mzdy – odmeny štatutárov a dohodárov, výpočet exekúcií a opravy vystavených miezd:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

 • Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia

Program:

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v príkladoch

 • Hlavné rozdiely vo výpočte mzdy zamestnanca vs. dohodára (dovolenka, PN, stravné, MD/RD)
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri rôznych typoch dohôdprihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
 • Pravidelný vs. nepravidelný príjem
 • ostatné registračné povinnosti
 • vymeriavací základ
  percentá odvodov, minimálny zdravotný odvod
 • výpočet poistenia
 • splatnosť poistenia
 • výkazy
 • Daň zo závislej činnosti a daňový bonus – rozdiely zamestnanec vs. dohodár
 • Práca na dohodu v prípade študentov a dôchodcov – špecifiká, odvodová úľava

Výpočet odmeny štatutára

 • Štatutár - definícia štatutára
 • Rozdiel odmena vs. mzdaPrihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
 • ostatné registračné povinnosti
 • pravidelný, nepravidelný príjem
 • vymeriavací základ
 • percentá odvodov
 • výpočet poistenia
 • splatnosť poistenia
 • výkazy
 • formulár A1

Sociálne a zdravotné odvody pri súbehu príjmov zo zárobkovej činnosti

 • Súbeh zárobkových činností a sociálne poistenie
 • Súbeh zárobkových činností a platiteľov poistného na zdravotné poistenie

Exekúcie a zrážky zo mzdy

 • zrážky zo mzdy bez súhlasu zamestnanca v zmysle Zákonníka práce
 • exekúcie
 • zrážky podľa občianskeho poriadku
 • daňové exekúcie
 • výpočet čistej mzdy
 • nepostihnuteľné časti čistej mzdy
 • tretinový systém
 • prednostná, neprednostná exekúcia
 • poradie exekúcií
 • praktické výpočty zrážky zo mzdy

Opravy chýb v mzdovej učtárni

 • Oprava mzdy spätne – praktický postup
 • Oprava výkazov sociálnej poisťovnespätne priznaný invalidný dôchodok
 • spätne priznaný starobný dôchodok
 • nesprávne uvedený počet dní poistenia v mesačných výkazoch
 • storno registrácií – prihlášky, odhlášky
 • oprava ELDP
 • oprava dní PN vo výkazoch, mzdách
 • Oprava výkazov zdravotnej poisťovnespätne priznaný invalidný dôchodok
 • oprava uplatnenia „polovičných“ odvodov
 • zaslanie aditívnych výkazov, opravných výkazov
 • žiadosť o opravu výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Oprava prehľadu a hlásenia

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

kód školenia: 839

 
 

Prihláška na školenie / webinár Praktické príklady výpočtu mzdy – odmeny štatutárov a dohodárov, výpočet exekúcií a opravy vystavených miezd:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.