Odmeny a ich vplyv na priemerný zárobok v roku 2023 - školenie / seminár

Zamestnanci môžu mať okrem základnej mzdy vyplácané od zamestnávateľa rôzne odmeny, ako je napríklad mesačná odmena, fixná odmena, výkonnostná odmena, mimoriadna odmena a podobne. Ako ovplyvňuje vyplatená odmena priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a ako sa priemerný zárobok vypočítava, resp. zaokrúhľuje, vám na príkladoch z praxe ukáže renomovaná lektorka Júlia Pšenková.

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 25.10.2023 (72  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Odmeny a ich vplyv na priemerný zárobok v roku 2023:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • Odmeny z nákladov zamestnávateľa
  • Základné princípy
  • Odvody a daň pri odmenách
  • Priemerný zárobok – použitie
  • Priemerný zárobok výpočet
  • Priestor na vaše otázky

Harmonogram:

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Odmeny a ich vplyv na priemerný zárobok v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.