Monitorovanie zamestnancov na pracovisku - školenie / seminár

JUDr. Marcelova Macová, PhD., vám na webinári podrobne objasní, aké  procesy ste povinní ako zamestnávateľ zabezpečiť pri monitorovaní zamestnancov. Dozviete sa, aká je vaša informačná povinnosť, kedy a ako získať súhlas od zamestnanca, akú dokumentáciu ste povinní vypracovať a ako následne záznamy uchovávať. Vlastné nastavenia môžete navyše konzultovať s lektorkou priamo počas webinára.

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

 

miesta  a termíny konania: 

online 28.08.2022 (60 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Monitorovanie zamestnancov na pracovisku:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Program: 

  • Viete, čo sú to vážne dôvody spočívajúce v osobitnej povahe zamestnávateľa, aby ste mohli monitorovať zamestnancov?
  • Viete, aké podmienky musíte pri monitorovaní splniť z pohľadu Zákonníka práce?
  • Viete, aké sú dôvody a podmienky, na základe ktorých možno zamestnancov monitorovať z pohľadu GDPR?
  • Rozoberieme si rozsudky súdu v prospech zamestnávateľov, ako aj v neprospech zamestnávateľov.
  • Zákonník práce ako právny základ na spracúvanie osobných údajov?
  • Čo musíte urobiť, aby ste obhájili oprávnený záujem?
  • Aké sú možnosti pri kontrole dochádzky z pohľadu § 13 ods. 4 Zákonníka práce a čo by vám prešlo pri kontrole?
  • Diskusia

 

Harmonogram:

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Monitorovanie zamestnancov na pracovisku: