Monitorovanie zamestnancov na pracovisku v roku 2023 - školenie / seminár

Zavádzate na pracovisku monitorovací systém a potrebujete poradiť, aké všetky procesy a dokumenty ste povinní zabezpečiť podľa nariadenia GDPR, Zákonníka práce a ďalších osobitných predpisov? Vo webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prinášame postup, ako na to. Dozviete sa, za akých podmienok môžete monitorovať zamestnancov, kedy a ako získať súhlas zamestnanca, kedy postačuje oprávnený záujem, kedy nemôžete monitorovať zamestnancov, akú dokumentáciu ste povinní vypracovať, ako záznamy uchovávať, a mnohé ďalšie. Vlastné nastavenia, problémy či otázky môžete navyše konzultovať s lektorkou priamo počas webinára.

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 18.10.2023 (72  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Monitorovanie zamestnancov na pracovisku v roku 2023:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • Viete, čo sú to vážne dôvody spočívajúce v osobitnej povahe zamestnávateľa, aby ste mohli monitorovať zamestnancov?
  • Viete, aké podmienky musíte pri monitorovaní splniť z pohľadu Zákonníka práce?
  • Viete, aké sú dôvody a podmienky, na základe ktorých možno zamestnancov monitorovať z pohľadu GDPR?
  • Rozoberieme si rozsudky súdu v prospech zamestnávateľov, ako aj v neprospech zamestnávateľov.
  • Zákonník práce ako právny základ na spracúvanie osobných údajov?
  • Čo musíte urobiť, aby ste obhájili oprávnený záujem?
  • Aké sú možnosti pri kontrole dochádzky z pohľadu § 13 ods. 4 Zákonníka práce a čo by vám prešlo pri kontrole?
  • Diskusia

Diskusia – odpovede na otázky

Harmonogram:

9.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Monitorovanie zamestnancov na pracovisku v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.