Komunikácia účtovníka so správcom dane počas a mimo kontroly v roku 2024 - školenie / seminár

Účtovník sa pri komunikácii so správcom dane musí držať istých zásad, aby sa vyhol neželanému dosahu na svoje podnikanie. Na tomto webinári vám daňový poradca JUDr. Ing. Peter Schmidt podrobne zrekapituluje, o čom ste počas roka povinní informovať správcu dane, akou formou a v akej lehote. Predstaví vám príklady dobrej praxe a naopak, upozorní na časté chyby pri komunikácii. Špeciálne sa zameriame aj na komunikáciu počas kontroly, ku ktorej si vypočujete hneď niekoľko odporúčaní. Po absolvovaní webinára budete vedieť efektívnejšie presvedčiť správcu dane, že podané daňové priznanie je správne, a teda že ste ako daňový subjekt uniesol svoje dôkazné bremeno.

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt - je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 19.04.2024 (84  eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Komunikácia účtovníka so správcom dane počas a mimo kontroly v roku 2024:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

  • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program:

  • Zásady komunikácie so správcom dane

  • Formy komunikácie so správcom dane

  • Lehoty

  • Komunikácia so správcom dane počas daňovej kontroly

  • Dôkazné bremeno daňového subjektu

  • Priestor na vaše otázky

Harmonogram:

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 834
 

Prihláška na školenie / webinár Komunikácia účtovníka so správcom dane počas a mimo kontroly v roku 2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.