GDPR pre verejnú správu v roku 2024 - školenie / seminár

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám poslúži ako praktický sprievodca k spracúvaniu osobných údajov vo verejnej správe. Okrem všeobecných pravidiel GDPR, ktoré platia všetkých, si na webinári vysvetlíme, ako správne spracúvať osobné údaje v rámci špecifických oblastí pre verejnú správu, ako je napr. verejné obstarávanie, eurofondy, zákon o slobodnom prístupe k informáciám a podobne. Dozviete, ako správne získať súhlas dotknutej osoby, ako správne vypracovať informačné povinnosti, ako postupovať pri vyhotovovaní fotografií či videí, čo musia obsahovať vaše webové sídla a mnohé ďalšie.

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 12.04.2024 (84  eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára GDPR pre verejnú správu v roku 2024:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

  • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program:

  • Na čo si dať pozor pri spracúvaní osobných údajov

  • Je možné vo verejnej správe používať ako právny základ súhlas dotknutej osoby?

  • Máte správne vypracované informačné povinnosti?

  • Čo o vás hovorí vaša webová stránka, čo všetko z pohľadu GDPR je potrebné ošetriť?

  • Ako postupovať pri vyhotovovaní fotografií, videí

  • Najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov

  • Sankcie, ktoré boli uložené verejnej správe, rozoberieme si jednotlivé prípady (stihneme cca 3 – 4)

  • Priestor na vaše otázky

Harmonogram:

9.00 –12.30 prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 833
 

Prihláška na školenie / webinár GDPR pre verejnú správu v roku 2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.