DPH pri nadobudnutí, dodaní a predaji tovaru v rámci EÚ od roku 2024 - školenie / seminár

Kde sa uplatňuje DPH pri nadobudnutí alebo dodaní tovaru v rámci EÚ? Aj vás trápi táto či iná otázka, ktorá súvisí s obchodovaním tovaru? Zorientovať sa v tejto náročnej spleti pravidiel vám pomôže daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý. Na príkladoch vám vysvetlí, ako správne určiť miesto dodania tovaru, kde všade sa registrovať a aké výkazy musíte spracovať. Rozoberať budeme dodanie tovaru s prepravou, predaj na diaľku, režim call of stock, prenos daňovej povinnosti, kúpu a predaj použitého tovaru a mnoho ďalšieho.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 23.04.2024 (84  eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára DPH pri nadobudnutí, dodaní a predaji tovaru v rámci EÚ od roku 2024:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

 • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program:

 • Čo je dodaním tovaru na účely zákona a miesto dodania tovaru
 • Ktoré dodania tovaru idú do obratu na účely registrácie pre DPH
 • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru
 • Dodanie tovaru v rámci EÚ a s tým spojené povinnosti z pohľadu DPH
  • Dodanie tovaru s prepravou z tuzemska do EÚ pre osobu identifikovanú pre daň v EÚ a daňové dosahy (oslobodenie od dane, trojstranný obchod, dodanie s DPH
  • Dodanie tovaru s prepravou pre zákazníka z EÚ, ktorý nie je zdaniteľnou osobou (predaj tovaru na diaľku) a s tým spojené povinnosti platiteľa DPH
  • Premiestnenie tovaru na účely podnikania do iného členského štátu verzus výnimky
  • Predaj tovaru v režime call of stock do iného členského štátu
  • Priraďovanie prepravy v prípade reťazového obchodu, ak prepravu vykoná prostredný subjekt
 • Nadobúdanie tovaru z EÚNadobudnutie tovaru z EÚ, ktorý fyzicky končí v tuzemsku
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ, ktorý fyzicky končí v inom členskom štáte (trojstranný obchod, nadobudnutie bez splnenia podmienok
 • trojstranného obchodu)
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ, pričom tovar bol dovezený z tretích štátov
 • Prenos daňovej povinnosti, ak dodá tovar zahraničný dodávateľ z iného členského štátu alebo na území tuzemska
 • Výkazy platiteľa vo väzbe na dodávky a nadobúdanie tovaru (kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, daňové priznanie)
 • Kúpa a predaj použitého tovaru,  napr. ojazdené motorové vozidlá a daňové dosahy z pohľadu DPH (povinnosť záznamu)
 • Diskusia

Harmonogram:

9.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 854

Prihláška na školenie / webinár DPH pri nadobudnutí, dodaní a predaji tovaru v rámci EÚ od roku 2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.