Daňová optimalizácia v roku 2023 - školenie / seminár

Ako čo najefektívnejšie znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika? Overené optimalizačné triky vám v praktických príkladoch prináša Ing. Vladimír Ozimý. Na webinári vám poradí, ako vyťažiť čo najviac z daňových výdavkov, ako môže rozdelenie jedného subjektu na viacero výrazne znížiť daň z príjmov, ako na tvorbu opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam alebo aj to, ako odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) daňovú stratu dosiahnutú v uplynulých rokoch.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 09.11.2023 (84  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Daňová optimalizácia v roku 2023:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

 • daňová optimalizácia ako zákonný prvok verzus nelegálna daňová optimalizácia
 • daňová optimalizácia zamestnávateľa – aké benefity majú pre zamestnávateľa pozitívny vplyv a zároveň nezdaňujú zamestnanca?
 • opravné položky a daňový vplyv podľa potrieb daňovníka
 • rezervy a daňový vplyv podľa potrieb daňovníka verzus nevyfakturované dodávky
 • odpisovanie majetku a aké sú možnosti ovplyvňovania základu dane
 • záväzky daňovo uznané až po zaplatení a daňový vplyv pre klienta
 • dotácie a vplyv na základ dane
 • úroky spojené s investíciou a daňový vplyv pre subjekt – dá sa s tým niečo robiť?
 • neskoro doručované doklady po podaní daňových priznaní a účtovných závierok, ako to riešiť ideálne
 • vyplatiť dividendu alebo radšej kapitalizovať do vlastného imania (ZI alebo KF)
 • cestovné náhrady ako daňový výdavok – ako na to a aký to má vplyv pre firmu a pre zamestnanca, spoločníka, konateľa
 • diskusia

Harmonogram:

09,00 – 14,30 – prednáška spojená s diskusiou

 
 

Prihláška na školenie / webinár Daňová optimalizácia v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.