Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby - školenie / seminár

Či už zamestnávate na dohodu, alebo na trvalý pracovný pomer, na tomto webinári si vysvetlíme, ako skončiť pracovný pomer tak, aby boli splnené všetky práva zamestnancov a aj povinnosti vás ako zamestnávateľa. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová, ktorá vám zhrnie spôsoby ukončenia pracovného pomeru, výpovedné dôvody a aj doby platné pre rok 2024. Dozviete sa, ako správne odhlásiť zamestnancov z príslušných úradov a poisťovní, kedy možno prepustiť zamestnanca okamžite, kedy je neprípustné dať zamestnancovi výpoveď, ako ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ako aj ďalšie praktické informácie. V závere webinára sa môžete s lektorkou odborne poradiť o individuálnych prípadoch zo svojej praxe.

Lektor: JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 26.04.2024 (108  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru podľa ZP
 • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Výpoveď
  • zo strany zamestnávateľa
  • zo strany zamestnanca
 • Výpovedné doby a výpovedné dôvody
 • Kedy je neprípustné dať zamestnancovi výpoveď
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru
  • zo strany zamestnávateľa
  • zo strany zamestnanca
 • Prípady neprípustnosti okamžitého prepustenia zamestnanca
 • Špecifiká skončenia pracovného pomeru na dobu určitú
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • Praktické príklady
 • Diskusia

Harmonogram:

09.00 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 804

Prihláška na školenie / webinár Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.