2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2023 - školenie / seminár

Najnavštevovanejšie zážitkové školenie má nové miesto konania. Kde? Tešiť sa môžete na pobyt s wellnessom vo vychýrených kúpeľoch Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Pridajte sa k nám a diskutujte celé dva dni s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým o najpálčivejších témach z oblasti DPH, DzP a účtovníctva. Nevynecháme tému predaja a prenájmu nehnuteľností, registračné povinnosti, pravidlá fakturácie, chyby a opravy v účtovníctve, pohľadávky, zmeny v oblasti stravného a náhrad, ani očakávané zmeny v oblasti obchodovania s virtuálnou menou a cennými papiermi u FO od 1. 1. 2024. Po odbornej časti vám odporúčame požičať si bicykle, vyberte sa na vychádzku v Rajeckej doline, okúste okolité reštaurácie alebo posilnite imunitu v kúpeľoch.

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

Rajecké Teplice 02.10.-03.10.2023 (288  eur s DPH) SPA Aphrodite Rajecké Teplice **** , Osloboditeľov 131, 013 13 Rajecké Teplice mapa

 

 

 

Účastnícky poplatok  školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed a ďalšie občerstvenie počas školenia

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára 2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2023:

Program:

1.  deň (2. 10. 2023)

Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP od 1. 1. 2023

 • Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozlišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
 • Predaj nehnuteľnosti a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
 • Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
 • Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
 • Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu, vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
 • Nájmy a ubytovacie služby z pohľadu DPH, dane z príjmov a cestovných náhrad

Používanie majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie v roku 2023

 • Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
 • Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH a pohľad na tento spôsob výdavkov zavedením § 5 ods. 7 písm. o) ZDP
 • Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)

Poukazy na predaj služieb a tovaru od 1. 10. 2019, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, Ticketportal atď.)

 • Platby v hotovosti od 1. 7. 2023
 • Ako vylepšiť vlastné imanie firmy bez vplyvu na základ dane
 • Záväzky z pohľadu dane z príjmov a DPH – neplatenie záväzku, odpis záväzku, premlčanie záväzku, prevzatie záväzku
 • Zmeny v oblasti CFC spoločnosti od 1. 8. 2023

 

2. deň (3. 10. 2023)

Registračné povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • Registračné povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • Registrácia na daň z príjmov vrátane zrušenia(od 1. 1. 2023)
 • Registrácia na daň z pridanej hodnoty vrátane zrušenia (zmeny od 1. 1. 2023)
 • Sankcie a pokuty
 • Elektronická komunikácia 

Pohľadávky z pohľadu daní a účtovníctva

 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Odpis pohľadávky
 • Postúpenie pohľadávok
 • Dobropisy a ťarchopisy, vplyv na základ dane a DPH
 • Nevymožiteľná pohľadávka

Luxusné osobné motorové vozidlá používané subjektom, princípy DPH a dane z príjmov

 • Odpisovanie v majetku daňovníka
 • Prenajaté na operatívny lízing
 • Používané na prenájom

Zistenie chýb a vysporiadanie z pohľadu DPH a dani z príjmov a účtovníctva (dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia), možné riziká a pokuty

Pravidlá fakturácie a chyby pri nej. Ako sa vysporiadať u vyhotoviteľa a ako u príjemcu.

Zmeny v oblasti stravného a náhrad za používanie MV v roku 2023 a vplyv na stravovanie zamestnancov

Zmeny v oblasti obchodovania s virtuálnou menou a cennými papiermi u FO od 1. 1. 2024

 

Harmonogram:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 12.00 prednáška
12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka
13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Kúpou školenia získate:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • 2 x Obed, večeru a ďalšie občerstvenie počas školenia

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu.

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese spa@spa.sk alebo na tel.č.: 00421 41 549 42 56.

Cena jednolôžkovej izby Comfort  za noc                                       153,00 €/osoba
Cena dvojlôžkovej izby Comfort za noc                                           201,60 €/pri obsadení 2 osobami
Cena dvojlôžkovej izby Deluxe za noc                                             228,30 €/pri obsadení 2 osobami

 

Ubytovaní hostia majú nárok na:

 • Raňajky a večeru
 • Wellness 
 • Ubytovanie od 14:00 hod.
 • Skončenie ubytovania do 11:00 hod.

Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi školenia spoločnosti Poradca podnikateľa.
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Prihláška na školenie / webinár 2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.