2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi v roku 2024 - školenie / seminár

Spojte príjemné s užitočným a čerpajte daňové triky Ing. Vladimíra Ozimého na 2-dňovom školení v známych kúpeľoch Spa Aphrodite Rajecké Teplice. Na školení si zrekapitulujete všetky daňové novinky na rok 2024 (vrátane tých, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu ďalších mesiacov) a predovšetkým si osvojíte overené triky, ako znížiť svoju dať bez rizika. Školenie je skvelou príležitosťou na teambuiling s kolegami alebo pobyt s rodinou. Kúpele sú známe svojou veľkolepou antickou architektúrou a okrem prírodnej liečivej termálnej vody, tu nájdete saunový svet a množstvo blahodarných procedúr pre zdravie.

 

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

Rajecké Teplice 29.04.-30.04.2024 (336  eur s DPH) SPA Aphrodite Rajecké Teplice **** , Osloboditeľov 131, 013 13 Rajecké Teplice mapa

 

 

 

Účastnícky poplatok  školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed a ďalšie občerstvenie počas školenia

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára 2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi v roku 2024:

Program:

1 deň – 29.04.2024

Život bežnej firmy v roku 2024 z pohľadu daní a účtovníctva

 • Daňová optimalizácia ako zákonný prvok verzus nelegálna daňová optimalizácia
 • Daňová optimalizácia zamestnávateľa – aké benefity majú pre zamestnávateľa pozitívny dosah a zároveň nezdaňujú zamestnanca?
 • Teambuilding firmy a daňové výdavky
 • Platenie súkromnou kartou a daňovo účtovný vplyv pre firmu (DzP, účtovníctvo, DPH)
 • Odpisovanie majetku a aké sú možnosti ovplyvňovania základu dane (mikrodaňovník verzus daňovník)
 • Dotácie a vplyv na základ dane a DPH (napr. energo dotácie)
 • Neskoro doručované doklady po podaní daňových priznaní a účtovných závierok, ako to riešiť ideálne z pohľadu daní, účtovníctva a DPH
 • Zistenie chyby v účtovníctve a ako to riešiť z pohľadu daní, účtovníctva a DPH
 • Vyplatiť dividendu alebo radšej kapitalizovať do vlastného imania, prípadne navýšiť sociálny fond
 • Cestovné náhrady ako daňový výdavok – ako na to a aký to má dosah na firmu a  zamestnanca, spoločníka, konateľa a SZČO
 • Ako previesť činnosť zo SZČO na s.r.o. – na čo si dávať pozor a čo skúmať pri výbere najlepšieho variantu z daňového hľadiska
 • Finančný lízing z pohľadu dane z príjmov, DPH a účtovníctva vo svetle nových poznatkov judikatúry od 1.1. 2024 a pohľad na spätný lízing
 • Dedičstvo z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane z motorových vozidiel
 • Diskusia

2 deň – 30.04.2024

Porovnanie života z pohľadu DPH v roku 2024 a toho, čo vláda navrhuje od 1.7.2024 a 1.1.2025

 • Registračné pravidlá momentálne platné a tie, ktoré budú zavedené novelou ZoDPH.
 • Ako sa bude meniť obrat na účely DPH a bude sa meniť?
 • Ako bude po novom prebiehať proces registrácie a moment, kedy sa stávame platiteľom?
 • Ako sa bude riešiť otázka mimoriadneho zdaňovacieho obdobia pri oneskorenej registrácii a aký to bude mať dosah na lehoty na podanie daňového priznania podľa § 78 ZoDPH a podanie kontrolného výkazu podľa § 78a ZoDPH?
 • Ako sa bude riešiť odpočet DPH pri registrácii po novom a ako sa platí?
 • Dodanie tovaru a služby na účely DPH
 • Miesto dodania služieb dnes (všeobecné a špecifické pravidlo) a po novele DPH. Bude sa meniť pohľad na vzdelávacie, kultúrne a iné služby podobného charakteru?
 • Dovoz tovaru z tretích štátov dnes a po novele...kto bude môcť uplatniť prenos daňovej povinnosti? Kedy vzniká daňová povinnosť a právo na odpočítanie dane?
 • Predaj tovaru v rámci EÚ (intrakomunitárne dodanie verzus predaj tovaru na diaľku),  ako sa zmení pohľad vo väzbe na nové pravidlá registrácie a platiteľa DPH a práva na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru.
 • Pravidlá fakturácie momentálne platné a zmeny vo vládnom návrhu (čo je faktúra, kedy ju vyhotoviť, aká je lehota, obsah faktúry a uchovávanie). Dôjde k zmene definície zjednodušenej faktúry pre doklady vyhotovené z e-kasy?
 • Nedobytné pohľadávky a neuhradené záväzky z pohľadu DPH (zmeny budú len kozmetické)
 • Oprava základu dane na strane dodávateľa a odberateľa a zmeny týkajúce sa povinnosti vrátiť DPH pri krádeži
 • Zavedenie pojmu malý podnik pre účely DPH a čo to v praxi bude znamenať pre tuzemského podnikateľa
 • Diskusia

Harmonogram:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 12.00 prednáška
12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka
13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Kúpou školenia získate:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • 2 x Obed, večeru a ďalšie občerstvenie počas školenia

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu.

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese spa@spa.sk alebo na tel.č.: 00421 41 549 42 56.

Cena jednolôžkovej izby Comfort  za noc                                       159,00 €/osoba
Cena dvojlôžkovej izby Comfort za noc                                           212,00 €/pri obsadení 2 osobami

 

Ubytovaní hostia majú nárok na:

 • Raňajky a večeru
 • Wellness 
 • Ubytovanie od 14:00 hod.
 • Skončenie ubytovania do 11:00 hod.

Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi školenia spoločnosti Poradca podnikateľa.
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

kód školenia: 848

Prihláška na školenie / webinár 2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi v roku 2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.