2 - dňové školenie v Permone: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi v roku 2023 - školenie / seminár

Čo by ste povedali na optimalizačné triky dvoch aktuálne najpopulárnejších lektorov, a to navyše priamo v Tatrách? Pozývame vás na 2-dňové školenie s pobytovým zážitkom, ktoré ulahodí aj náročnejším turistom. Okrem toho, že kompletne nahliadnete na prax DPH uplynulých dní, vypočujete si tiež cenné a overené rady a zároveň si oddýchnete v obľúbenom wellness hoteli Permon****, kde budete zároveň ubytovaní. Odporúčame vám navštíviť nás s vašimi kolegami, s rodinou alebo príďte len tak sami. Tešíme sa na vás. 

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

 

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

Vysoké Tatry 16.10.-17.10.2023 (288  eur s DPH) Grandhotel  Permon, Podbanské, Vysoké Tatry mapa

 

 

 

Účastnícky poplatok  školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed a ďalšie občerstvenie počas školenia

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára 2 - dňové školenie v Permone: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi v roku 2023:

Program:

Program doplníme čoskoro

Harmonogram:

1. deň (16. 10. 2023): Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

 • Zmeny v registrácii DPH od 1.1.2023 – kto sa nemusí registrovať za platiteľa DPH, oneskorená registrácia, zrušenie registrácie
 • Miesto dodania služieb na rôznych príkladoch z praxe (základné a osobitné pravidlá § 15, § 16 v príkladoch; prijatie reklamných služieb z EÚ, z tretích krajín; definovanie vstupu na podujatie pre účely DPH v zmysle rozsudkov – konferencia, účasť na veľtrhu, výstave, sprostredkovanie kultúrnych, športových podujatí v SR; práce na nehnuteľnosti v zahraničí, spracovateľské operácie na tovare ako dodávka služby,  rôzne iné)
 • Vznik daňovej povinnosti  na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; zámenné zmluvy medzi platiteľmi DPH; refakturácia služieb z pohľadu DPH; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; bezodplatné dodania; krádež tovaru a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti a pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH po rekonštrukcii, kto je osobou povinnou platiť daň, tvorba základu dane)
 • Prenájom nehnuteľnosti, strojov, majetku a režim DPH, fakturácia energií ako vedľajšieho plnenia k prenájmu, kedy ide o plnenie s DPH a kedy bez DPH, uplatnenie režimu v závislosti od postavenia dodávateľa tuzemský/zahraničný, vznik daňovej povinnosti pre nájom a vedľajšie plnenia (energie) v závislosti od zmluvy
 • Zvýšenie cien energií a ich kompenzácie z pohľadu DPH pre dodávateľov energií
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom DPH od 1.4.2023 – Závery zo zasadnutia ministerskej komisie pre oblasť DPH (poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácie za prestoj prepravcu, neskoré vrátenie požičaného majetku, predčasné ukončenie lízingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, znečistenie vozidla, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie, dohody o odstúpení od zmluvy)
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ/intrakomunitárne dodanie tovaru do EÚ, dovoz/vývoz tovaru z tretích krajín – na príkladoch z praxe
 • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH  (dodania tovarov a služieb v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi DPH, pri ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti, prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou na tuzemského platiteľa dane, prenesenie daňovej povinnosti tuzemským platiteľom dane na zahraničnú osobu, odkazy na faktúrach)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH  (príklady a upozornenia na odpočítanie DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH; podvodné konanie na DPH a rozsah odpočítania dane; primeraná obozretnosť pri odpočítaní dane; uplatnenie odpočtu DPH v inom období, prelom rokov, neskoro doručené doklady a iné)
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky od 1.1.2023 – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby (§ 25a/§ 53b) – aplikačné problémy z praxe
 • Nový pohľad na spätný lízing v podmienkach SR od 1.1.2024
 • Pripravované legislatívne zmeny v oblasti DPH platné od 1.1.2024, schválený nový Kontrolný výkaz od 1.1.2024
 • Priestor na vaše otázky 
   

2. deň (17. 10. 2023): Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca  

 • Obchodovanie so zahraničnou osobou a otázka zrážkovej dane

        - kedy vzniká povinnosť uhradiť zrážkovú daň
        - lehota na úhradu a podanie oznámenia
        - kto je za výber dane zodpovedný

 • Závislé osoby vo svetle zmien v roku 2023

         - kto sú závislé osoby na účely dane z príjmov a čo je kontrolovaná transakcia
         - nové pravidlá zostavovania transferovej dokumentácie
         - nové pravidlá zdaňovania úrokového nákladu medzi závislými osobami

 • Nové pravidlá pri tvorbe opravných položiek a odpisu pohľadávky pri preventívnej reštrukturalizácii

          - stručné info k OP a odpisu pohľadávky

          - pohľad na nový model preventívnej reštrukturalizácie – čo to znamená pre veriteľa a čo pre dlžníka

 • Nepeňažný vklad do spoločnosti a daňové dosahy

         - nepeňažný vklad u vkladateľa FO (nepodnikateľa), FO (podnikateľ) a právnická osoba
         - nepeňažný vklad u príjemcu

 • Automobil používaný na podnikanie

         - čo nám umožňuje zákon a metodika z pohľadu dane z príjmov
         - preukazovanie spotreby PHL vrátane elektromobilov
         - automobil vo vzťahu k zamestnancovi (spoločníkovi, konateľovi)

 • Benefity zamestnancov a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca

         - pohľad na benefity, ktoré primárne majú byť zdanené u zamestnanca a daňové u zamestnávateľa
         - pohľad na iné benefity, ktoré spĺňajú oslobodenie u zamestnanca a aký to má dosah u zamestnávateľa, napr. stravovanie,                               ubytovanie, preventívky, nápoje...

 • Nehnuteľnosť u podnikateľa a nepodnikateľa a daňové vplyvy DzP

         - je možné dosiahnuť oslobodenie od dane  z príjmov, ak áno, kto
         - čo je možné uplatniť ako daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti, ak predaj nie je oslobodený od dane, tak u podnikateľa, ako aj                  nepodnikateľa

 • Zmena v oblasti zdaňovania dividend vyplácaných FO z CFC spoločností od 1.8.2023
 • Priestor na vaše otázky 

Harmonogram

08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30   Prednáška

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Prednáška

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:30 Prednáška spojená s diskusiou

 

 

Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa: obed v hotelovej reštaurácií formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie.

 

2- dňového školenia je možné sa zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene školenia nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli PERMON. Účastníci školenia (príp. rodinný príslušník, ktorý bude s vami v izbe ubytovaný) majú na ubytovanie v Grand hotel Permon**** dohodnutú zvýhodnenú cenu ubytovania.

 

Pobyt s ubytovaním na 1 noc zahŕňa navyše:

ubytovanie v hoteli PERMON**** (podľa zvoleného počtu nocí);
miestny poplatok;
raňajky a večere formou švédskych stolov;
nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy) a k večeri (džúsy) podľa dennej ponuky reštaurácie;
parkovanie;
neobmedzený vstup do wellness komplexu;
doplnkové služby (fitnescentrum, biliard, stolný tenis)
 

Cena ubytovania:

Počet osôb
Ubytovanie na 1 noc  

16-17. 10. 2023

Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe                         128 € s DPH/osoba
Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe                                                       188 € s DPH/osoba
 

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese firmy@hotelpermon.sk.

 

Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné spraviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 7 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Prihláška na školenie / webinár 2 - dňové školenie v Permone: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.