Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2022 - školenie / seminár


Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová - daňový poradca, audítor, špecialista na daň z príjmov FO

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 19.01.2023 (69  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame, dostanete záznam zo školenia

 

Témy školenia / webinára Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2022:

Čo je v cene:

 • Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
 • Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
 • Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
 • Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
 • Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
 • Účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)
 • Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Program:

Zdaňovanie príjmov fyzickej osoby za rok 2022:

 • zdaniteľný príjem fyzickej osoby, druh príjmov, predmet dane, príjmy od dane oslobodené; osobitné druhy príjmov – dividendy tuzemské a zahraničné
 • daňová strata a možnosti pri jej odpočítaní
 • mikrodaňovník
 • sadzba dane z príjmov fyzickej osoby – osobitné vykázanie základu dane z príjmov na účel uplatnenia sadzby dane 15%, základ dane bez možnosti uplatnenia sadzby dane 15%
 • druhy daňových priznaní fyzických osôb a povinnosti fyzických osôb pri ich podaní
 • lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie
 • nezdaniteľné časti základu dane 2022, 2023
 • daňový bonus 2022, 2023:daňový bonus na dieťa 1-6/2022
 • daňový bonus na dieťa 7-12/2022
 • ročný daňový bonus na dieťa
 • preddavky 2022, 2023

Postup pri vyplnení tlačiva daňového priznania vzor MF/016139/2022-721 – príklad na vyplnenie daňového priznania:

 • príjmy podľa § 5 – závislá činnosť vykonávaná v tuzemsku, vykonávaná v zahraničí, zamedzenie dvojitého zdanenia, možnosť vrátania preddavkov podaním daňového priznania pri príjmoch nepresahujúcich 50% nezdaniteľnej časti základu dane – minimálna výška dane
 • príjmy podľa § 6 – z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a použitie diela a umeleckého výkonu:jednoduché účtovníctvo
 • daňová evidencia
 • percentuálne výdavky
 • oslobodenie od dane pri príjmoch z podnikania, z prenájmu nehnuteľnosti
 • príjmy podľa § 7 – osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku napríklad úrok z pôžičky, z vyplatenia podielových listov
 • príjmy podľa § 8 – ostatné príjmy:predaj hnuteľného majetku
 • predaj nehnuteľného majetku
 • príležitostné príjmy
 • príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
 • príjem z prevodu obchodného podielu
 • osobitné záznamy daňovníka – príjmy zo zahraničia, spoločne dosiahnuté príjmy, výdavky na rekreáciu
 • prílohy daňového priznania

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Prihláška na školenie / webinár Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2022:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.