transferové oceňovanie, transferová dokumentácia

 

transferová dokumentácia všeobecný vzor, k pôžičkám, prenájmu, predajcovi tovaru

Transferová dokumentácia - vzory:

Autor: Ing. Vladimír Pastierik, daňový poradca, audítor

audítor, daňový poradca a súdny znalec v odbore účtovníctvo a dane 

Transferová dokumentácia vzor - skrátenej / základnej / úplnej dokumentácie

editovateľný všeobecný vzor základnej a skrátenej transferovej dokumentácie vo worde, smernica OECD, usmernenie MFSR, príklady, rešerš - vysvetlenie problematiky

 platné aj pre rok 2016, 2017

 

 

 

cena: 10,00  € 

Autor: Ing. Vladimír Pastierik, daňový poradca, audítor

audítor, daňový poradca a súdny znalec v odbore účtovníctvo a dane 

Transferová dokumentácia na kľúč / poradenstvo

 

Hľadáte odborníka na problematiku transferového oceňovania?

Chcete sa vyhnúť problémom pri daňovej kontrole?

Chcete sa zbaviť zodpovednosti?

Alebo chcete len poradenstvo?