transferové oceňovanie, transferová dokumentácia

 

transferová dokumentácia všeobecný vzor, k pôžičkám, prenájmu, predajcovi tovaru

Transferová dokumentácia - vzory:

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

venuje sa daňovému poradenstvu, účtovníctvu, lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva

Skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám

Vzorová transferová dokumentácia k prijatej / poskytnutej pôžičke Vám uľahčí prácu a ušetrí čas, nakoľko vo vzorovej dokumentácii postačuje už len zmeniť informácie týkajúce sa samotných závislých osôb a podmienok poskytnutej / prijatej pôžičky. Všetko ostatné je naformulované v texte vzorovej dokumentácie. Vzor vo worde.

Skrátená transferová dokumentácia k prenájmu

Vzorová transferová dokumentácia k prenájmu nehnuteľnosti Vám uľahčí prácu a ušetrí čas, nakoľko vo vzorovej dokumentácii postačuje už len zmeniť informácie týkajúce sa samotných závislých osôb a podmienok nájomného vzťahu. Všetko ostatné je naformulované v texte vzorovej dokumentácie. Vzor vo worde.

Základná transferová dokumentácia k nezávislému predajcovi tovaru

Vzorová transferová dokumentácia k nezávislému predajcovi tovaru Vám uľahčí prácu a ušetrí čas, nakoľko vo vzorovej dokumentácii postačuje už len zmeniť informácie týkajúce sa samotných závislých osôb a podmienok obchodného vzťahu. Všetko ostatné je naformulované v texte vzorovej dokumentácie. Vzor vo worde.

 

 

cena:

11,00 € bez DPH

13,20 € s DPH

 

 

 

 

 

cena:

11,00 € bez DPH

13,20 € s DPH

 

 

 

 

 

cena:

15,00 € bez DPH

18,00 € s DPH

Autor: Ing. Vladimír Pastierik, daňový poradca, audítor

audítor, daňový poradca a súdny znalec v odbore účtovníctvo a dane 

Transferová dokumentácia vzor - všeobecný

editovateľný všeobecný vzor základnej a skrátenej transferovej dokumentácie vo worde, smernica OECD, usmernenie MFSR, príklady, rešerš - vysvetlenie problematiky

 NOVÉ  podľa nového usmernenie MF SR z 15.7.2016 - platné aj pre rok 2015

 

 

 

 

 

cena: 10,00  € 

Autor: Ing. Vladimír Pastierik, daňový poradca, audítor

audítor, daňový poradca a súdny znalec v odbore účtovníctvo a dane 

Transferová dokumentácia na kľúč / poradenstvo

 

Hľadáte odborníka na problematiku transferového oceňovania?

Chcete sa vyhnúť problémom pri daňovej kontrole?

Chcete sa zbaviť zodpovednosti?

Alebo chcete len poradenstvo?