Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe

Autor: Ing. Vladimír Pastierik, daňový pordaca, audítor

formát materiálov: WORD, EXCEL, PDF

forma zaslania: e-mailom