odborné materiály - JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom + BONUS - aktualizácie do konca pandémie KOVID-19

formát: word, excel, pdf   -   dostanete ich mailom po úhrade do 24 hodín

Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Riadiaci advokát Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. 

Odborné predpoklady a nadobudnuté skúsenosti získané v národnom a medzinárodnom právnom prostredí umožňujú Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. poskytnúť komplexné právne služby aj v oblasti pracovného práva. Viac na: www.aklp.sk

Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom

Obsahom odborného materiálu sú písomné pokyny a vzory potrebné k vykonaniu zmien v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom. Vzory sú rozdelené do viacerých oblastí, pričom jednotlivé oblasti obsahujú viaceré vzory. Písomné pokyny vysvetľujú ako dokumenty na základe vzorov vypracovať na konkrétne pomery zamestnávateľa.

 

NOVÉ: Na základe novely Zákonníka práce účinnej od 04.04.2020 sú súčasťou materiálu ďalšie dokumenty ako napr.  

- Rozhodnutie zamestnávateľa o výkone práce zamestnanca z domu

- Rozhodnutie zamestnávateľa  o prekážke v práci s náhradou mzdy v sume 80 %   priemerného zárobku (bez účasti zástupcov zamestnancov)

- Rozhodnutie a oznámenie zamestnávateľa  o organizácii pracovného času

 

elektronický materiál obsahuje:

DOHODA O ZMENE PRACOVNÝCH PODMIENOK

 • Dohoda o zmene pracovnej zmluvy - vzor
 • Oznámenie o preradení na inú prácu - vzor

NADBYTOČNOSŤ ZAMESTNANCA

 • Rozhodnutie o organizačnej zmene - vzor 
 • Výpoveď pre nadbytočnosť - vzor
   

PRÁCA Z DOMU

 • Dodatok k pracovnej zmluve  - vzor 
   

ČERPANIE DOVOLENKY

 • Oznámenie o určení čerpania dovolenky - vzor 
   

NEPRIDEĽOVANIE PRÁCE ZAMESTNANCOVI

 • Oznámenie o neprideľovaní práce zamestnancovi - vzor
   

VÁŽNE PREVÁDZKOVÉ DÔVODY

 • Žiadosť o uskutočnenie volieb - vzor
 • Zoznam kandidátov - vzor
 • Prezenčná listina - vzor
 • Protokol o výsledku volieb - vzor
 • Oznámenie o neprideľovaní práce zamestnancovi pre vážne prevádzkové dôvody - vzor

NOVÉ: Na základe novely Zákonníka práce účinnej od 04.04.2020 sú súčasťou materiálu ďalšie dokumenty:

ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA O NARIADENÍ VÝKONU PRÁCE Z DOMÁCNOSTI ZAMESTNANCA

 • Rozhodnutie zamestnávateľa
 • Oznámenie zamestnávateľa 

ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA O OBMEDZENÍ ČINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - NÁHRADA MZDY 80% PRIEMERNÉHO ZÁROBKU

 • Rozhodnutie zamestnávateľa   
 • Oznámenie zamestnávateľa 

 
OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O ČERPANÍ DOVOLENKY
OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O ROZVRHNUTÍ PRACOVNÉHO ČASU

vzory

a podrobné pokyny

iba za cenu

 

10,00 € 

 

+ BONUS

 aktualizácie

do konca pandémie KOVID-19

 

 

 

 

Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva materiály - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade potreby vedeli kontaktovať. Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.