Cestovné náhrady -

školenie / seminár

 

Ste zamestnancom alebo zamestnávateľom v práci, ktorá vyžaduje časté vycestovanie mimo pracoviska?

Skúsená lektorka Júlia Pšenková vám poskytne komplexný pohľad na všetky povinnosti spojené s cestovnými náhradami. Priblíži vám, čo je to pracovná cesta, definuje typy pracovných ciest a poskytne vám dôležité informácie týkajúce sa stravného, miesta výkonu práce, ubytovania, nákladov na dopravu a celého procesu spracovania cestovných náhrad.

 

Lektor: Júlia Pšenková, špecialista na mzdy, odvody, danň zo závislej činnosti a personalistiku

miesto  a termín konania:     

Banská Bystrica 25.09.2017, Hotel Dixon, Švermova 32 Mapa

Žilina 09.10.2017, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 Mapa

Nitra 10.10.2017, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 Mapa

Košice 25.10.2017, KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice Mapa

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 78,00 eur

Cena zahŕňa teplý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a pracovný materiál a organizačné náklady.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom.

 

 

Témy školenia / seminára Cestovné náhrady:

 

 

 • charakteristika pracovnej cesty
 • osoby s nárokom na cestovné náhrady
 • miesto výkonu práce, pravidelné pracovisko na účely cestovných náhrad
 • tuzemské pracovné cesty
  • stravné
  • náklady na dopravu, ubytovanie
  • použitie súkromného motorového vozidla
  • ostatné vedľajšie výdavky
 • zahraničné pracovné cesty
  • stravné
  • náklady na dopravu, ubytovanie
  • použitie súkromného motorového vozidla
  • ostatné vedľajšie výdavky
  • povinné očkovania
  • poskytnutie preddavku
  • poistenie
  • vreckové
  • formulár A1
  • vyslania zamestnancov
  • prepočítavací kurz
 • proces spracovania cestovných náhrad
  • žiadosť o pracovnú cestu
  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • termín
  • lehoty
 • diskusia

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

 

Prihláška na školenie / seminár Cestovné náhrady: