Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR - školenie/seminár

Lektor: JUDr. Marcela Macová, odborníčka na ochranu osobných údajov

Bratislava 17.05.2018 OBSADENÉ, Banská Bystrica 21.05.2018 , Žilina 29.05.2018, Nitra 04.06.2018, Prešov 05.06.2018, Bratislava 13.06.2018

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2018 + ochrana osobných údajov podľa GDPR - konferencia

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Marcela Macová, PhD., Ing. Soňa Ugróczy

Vysoké Tatry 28.05.2018 - 30.05.2018

cena: od 144 eur s DPH

Ochrana osobných údajov pod lupou - 2-dňové školenie/seminár

Lektor: JUDr. Lucia Bezáková, odborníčka na ochranu osobných údajov, spolutvorca zákona,  JUDr. Marcela Macová, odborníčka na ochranu osobných údajov

Bratislava - 28.06.-29.06.2018

cena: 216 eur s DPH

za 3 dni

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková, špecialista na mzdy, odvody, danň zo závislej činnosti a personalistiku

Žilina - 22.06.2018, Košice - 27.06.2018

cena: 78 eur s DPH

Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie) školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková, špecialista na mzdy, odvody, danň zo závislej činnosti a personalistiku

Košice - 28.05. - 29.05.2018, Bratislava - 25.06. - 26.06.2018

cena: 156 eur s DPH

Vybrané oblasti transferového oceňovania školenie / seminár

 Lektor: Ing. Silvia Karelová - odborná lektorka, špecializuje sa na transferové oceňovanie

 Bratislava -  18.05.2018 

cena: 78 eur s DPH

Cestovné náhrady - školenie / seminár 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý,  daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Bratislava - 14.06.2018, Žilina - 15.06.2018 

cena: 78 eur s DPH

Ochrana osobných údajov podla GDPR prakticky - školenie/seminár

Lektor: Mgr. Irena Hudecová, odborníčka na ochranu osobných údajov

Trenčín -  27.06.2018 

cena: 90 eur s DPH

Pracovný čas a evidencia dochádzky školenie/seminár

Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD. - je autorom viacerých kníh o pracovnom práve, prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva

Bratislava 21.06.2018 

cena: 78 eur s DPH

Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávacích predpisov platné od 1.1.2018 školenie/seminár

Lektor: Ing. Peter Gallovič - odborný lektor, venuje sa poradensko-konzultačnej lektorskej a publikačnej činnosti v oblasti životného prostredia, je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava 25.05.2018 

cena: 78 eur s DPH

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch + vyplňovanie kontrolného výkazu CK - školenie / seminár

Košice 31.05.2018

Lektor: Ing. Martin Ťažký - Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH. Zamestnanec finančnej správy SR. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe

cena: 96 eur s DPH

Výnosy a lízingy podľa IFRS od roku 2018 - školenie / seminár

Bratislava 05.06.2018 - 06.06.2018

Lektor: Lenka Krupová - lektorka dlhodobo pracuje vo Veľkej Británii. V roku 2011 vyhrala celosvetové výberové konanie na pozíciu IFRS Foundation Academic Fellow v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe IFRS

cena: 216 eur s DPH

Elektronické verejné obstarávanie povinné od 18.10.2018 Začať treba už dnes! - školenie / seminár

Žilina 19.06.2018

lektor: Ing. Dagmar Melotíková - špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov

cena: 72 eur s DPH

Príprava súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou - školenie / seminár

Žilina 14.06.2018

lektor: Ing. Dagmar Melotíková - špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

 

cena: 96 eur s DPH

Zákonník práce pod lupou - školenie / seminár

Žilina 17.10.2018 - 18.10.2018, Bratislava 25.10.2018 - 26.10.2018

lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. - je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce

cena: 216 eur s DPH

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi - školenie / seminár

Žilina 13.08.2018Bratislava 14.08.2018 , Trenčín 07.09.2018Bardejov 19.09.2018Piešťany 09.11.2018 

lektor: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

cena: od 66 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019 - školenie / seminár

Bratislava 11.01.201921.01.2019Žilina 14.01.2019Košice 14.01.2019Nitra 18.01.2019,

lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert.

cena: 78 eur s DPH