Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive) - školenie

Trnava 20.02.2020, Bratislava 21.02.2020,

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 84 eur s DPH

DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým - školenie

Bratislava 27.02.2020, Žilina 28.02.2020, Poprad 04.03.2020, Prešov 05.03.2020, Košice 06.03.2020, Banská Bystrica 09.03.2020, Trenčín 10.03.2020, Nitra 11.03.2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 84 eur s DPH

GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu - školenie

Bratislava 09.03.-10.03.2020, Žilina 23.04.-24.04.2020

Lektori: JUDr. Marcela Macová, Phd. odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Mgr. Viliam Mizák - problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 10 rokov, z toho 5 rokov v pozícii inšpektora úradu

cena: 192 eur s DPH

GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi - školenie

Trnava 17.02.2020Trenčín 16.03.2020Košice 16.06.2020Bratislava 17.06.2020

Lektori: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

cena: 120 eur s DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020 - školenie

Bratislava 19.02.2020 ZRUŠENÉ

Lektor : Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 78 eur s DPH

Zákonník práce pod lupou v roku 2020 - školenie

Žilina 16.03.2020 - 17.03.2020, Bratislava 23.03.2020 - 24.03.2020

Lektor: JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. 

 

cena: 192 eur s DPH

Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola z pohľadu kontrolóra - školenie

Žilina 02.04.2020, Košice 04.04.2020, Bratislava 07.04.2020

Lektor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. 

cena: 84 eur s DPH

Intrastat – aktuálne v roku 2020 - školenie

Bratislava 06.04.2020, Žilina 07.04.2020

Lektor:

Ing. Tibor Vojtko - v colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. V súčasnom období pôsobí v súkromnej spoločnosti ako poradca a konzultant pre oblasť uplatňovania colných predpisov a ako lektor v rámci školení zameraných na túto oblasť Intrastat – aktuálne v roku 2020

cena: 96 eur s DPH

Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie) - školenie

HOTEL BEŠEŇOVÁ***  (16.04. - 17.04.2020) 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 216 eur s DPH

Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020 - školenie

Trenčín 27.04.2020, Bratislava 28.04.2020

Lektori: Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Mgr. Daniel Kurucár - zamestnanec Štátneho archívu v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Ako lektor sa venuje legislatívnemu zabezpečeniu správy registratúry, správe registratúry (pojmom, úkonom a informačným systémom), hodnoteniu a vyraďovaniu spisov a činnostiam v registratúrnom stredisku, resp. v archíve

cena: 84 eur s DPH

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie) - školenie

Žilina 27.04.2020 - 28.04.2020,  Bratislava 28.05.2020 - 29.05.2020

Lektor: Dr. Milan Veščičík - skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti implementácií kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, optimalizácií a obdobných projektov.

cena: 192 eur s DPH

Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020 - školenie

Bratislava 28.04.2020 

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 96 eur s DPH

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe - školenie

Žilina 25.05.2020, Košice 26.05.2020, Bratislava 10.06.2020 

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: od 84 eur s DPH

Vedenie účtovníctva organizačnej zložky v roku 2020 - školenie

Bratislava 10.06.2020 

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 96 eur s DPH

Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a riešeniami najčastejších problémových situácií - školenie

Bratislava 19.06.2020 

Lektordoc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. - od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce

cena: 120 eur s DPH

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - školenie

Bratislava 26.05.2020, Žilina 27.05.2020, Košice 28.05.2020

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020 - školenie

Žilina 12.05.2020, Bratislava 13.05.2020

Lektor: Ing. Ondrej Baláž: odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. 

cena: 90 eur s DPH

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky - školenie

Žilina 23.06.2020, Košice 24.06.2020, Bratislava 25.06.2020

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH

DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii (2-dňové školenie) - školenie

Bratislava 11.05.-12.05.2020, Žilina 20.05.-21.05.2020, Košice 27.05.-28.05.2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 168 eur s DPH

Aplikácia DPH na príkladoch v praxi - školenie

Bratislava 15.06.2020, Nitra 16.06.2020, Trenčín 17.06.2020, Žilina 18.06.2020, Košice 18.06.2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 84 eur s DPH

Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie

Žilina 16.10.2020, Bratislava 15.10.2020 

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH