Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo, Daňový poriadok
- novely 2019/2020 - 5 tém = 5 lektori - konferencia

Bratislava 12.02.2020

Lektori: Ing. Mária Horváthová - odborníčka na legislatívu a metodiku účtovníctva, audítor

Ing. Peter Horniaček - odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov PO

Ing. Ľubica Kožíková - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti DPH

Ing. Marcela Prajová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov FO

Ing. Eva Ivaničová - odborníčka na Daňový poriadok

výhodná cena: 70 eur

DPH - novela zákona od 1.1.2020 + vybrané problémy DPH- školenie

Bratislava  29.01.2020

Lektor : Ing. Ľubica Kožíková - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z pridanej hodnoty

výhodná cena: 47 eur

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020- školenie

Bratislava 03.02.2020

Lektor : Ing. Mária Dimitrovová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

výhodná cena: 47 eur

Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020- školenie

Bratislava 04.02.2020

Lektor: Ing. Jana Acsová - daňový poradca, audítor, odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov, účtovníctva a auditu

výhodná cena: 47 eur

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive) - školenie

Nitra 14.01.2020, Poprad 15.01.2020, Košice 04.02.2020, Prešov 05.02.2020, Žilina 10.02.2020, Banská Bystrica 13.02.2020, Trnava 20.02.2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 84 eur s DPH

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020 - školenie

Košice 15.01.2020, Prešov 16.01.2020, Bratislava 17.01.2020, Žilina 20.01.2020, Nitra 22.01.2020, Bratislava 24.01.2020, Košice 28.01.2020, Poprad 29.01.2020, Banská Bystrica 30.01.2020, Bratislava 31.01.2020, Žilina 03.02.2020, Bratislava 07.02.2020, Piešťany 10.02.2020

Lektori:RNDr. Jozef Mihál - Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR

cena: 84 eur s DPH

Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 školenie/seminár

Trenčín 29.01.2020

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 84 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020 - školenie

Bratislava 14.01.2020, Žilina 15.01.2020, Košice 16.01.2020, Nitra 20.01.2020

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov

cena: 84 eur s DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020 - školenie

Bratislava 20.01.2020, Poprad 22.01.2020, Košice 23.01.2020,  Žilina 27.01.2020, Bratislava 19.02.2020

Lektor : Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 78 eur s DPH

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende - školenie

Žilina 29.01.2020, Košice 30.01.2020, Bratislava 31.01.2020 

Lektori: JUDr. Marcela Macová, Phd. odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

cena: 84 eur s DPH

GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu - školenie

Košice 10.02.-11.02.2020, , Bratislava 09.03.-10.03.2020, Žilina 23.04.-24.04.2020

Lektori: JUDr. Marcela Macová, Phd. odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Mgr. Viliam Mizák - problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 10 rokov, z toho 5 rokov v pozícii inšpektora úradu

cena: 192 eur s DPH

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 na praktickom príklade - školenie

Bratislava 06.02.2020

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, odborníčka pre oblasť daňového práv

cena: 84 eur s DPH

DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým - školenie

Bratislava 27.02.2020, Žilina 28.02.2020, Poprad 04.03.2020, Prešov 05.03.2020, Košice 06.03.2020, Banská Bystrica 09.03.2020, Trenčín 10.03.2020, Nitra 11.03.2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 84 eur s DPH

Intrastat – aktuálne v roku 2020 - školenie

Bratislava 06.04.2020, Žilina 07.04.2020

Lektor:

Ing. Tibor Vojtko - v colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. V súčasnom období pôsobí v súkromnej spoločnosti ako poradca a konzultant pre oblasť uplatňovania colných predpisov a ako lektor v rámci školení zameraných na túto oblasť Intrastat – aktuálne v roku 2020

cena: 96 eur s DPH

Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020 - školenie

Trenčín 27.04.2020, Bratislava 28.04.2020

Lektori: Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Mgr. Daniel Kurucár - zamestnanec Štátneho archívu v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Ako lektor sa venuje legislatívnemu zabezpečeniu správy registratúry, správe registratúry (pojmom, úkonom a informačným systémom), hodnoteniu a vyraďovaniu spisov a činnostiam v registratúrnom stredisku, resp. v archíve

cena: 84 eur s DPH

Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a riešeniami najčastejších problémových situácií - školenie

Bratislava 19.06.2020 

Lektordoc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. - od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce

cena: 120 eur s DPH

Vedenie účtovníctva organizačnej zložky v roku 2020 - školenie

Bratislava 10.06.2020 

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 96 eur s DPH

Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020 - školenie

Bratislava 28.04.2020 

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 96 eur s DPH

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe - školenie

Žilina 25.05.2020, Košice 26.05.2020, Bratislava 10.06.2020 

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: od 84 eur s DPH

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie) - školenie

Žilina 27.04.2020 - 28.04.2020,  Bratislava 28.05.2020 - 29.05.2020

Lektor: Dr. Milan Veščičík - skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti implementácií kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, optimalizácií a obdobných projektov.

cena: 192 eur s DPH

Zákonník práce pod lupou v roku 2020 - školenie

Žilina 16.03.2020 - 17.03.2020, Bratislava 23.03.2020 - 24.03.2020

Lektor: JUDr. Alena Huťanová - lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. 

 

cena: 192 eur s DPH

Monitorovanie priestorov kamerami podľa nových pravidiel platných od roku 2020 - školenie

 Bratislava 13.02.2020

Lektori: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Mgr. Viliam Mizák - problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 10 rokov, z toho 5 rokov v pozícii inšpektora úradu

 

cena: 120 eur s DPH

GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi - školenie

Nitra 22.01.2020Trnava 17.02.2020Trenčín 16.03.2020Košice 16.06.2020Bratislava 17.06.2020

Lektori: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

cena: 120 eur s DPH