Mzdy, odvody dane, personalistika - novinky 2017, 2018 - školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 20.11.2017 

DPH výklad zákona + novela od 1.1.2018 - školenie/seminár

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti DPH

Bratislava 29.11.2017, 30.01.2018 

cena: od 46 eur

Daň z príjmov, DPH, účtovná závierka, mzdy a personalistika - novely 2017/2018 - 4 novely = 4 lektori - školenie/seminár

Lektori: Ing. Dimitrovová - daň z príjmov, Ing. Kožíková - DPH, Ing. Horváthová - účtovníctvo, Júlia Pšenková - mzdy a personalistika

Bratislava 07.12.2017, 07.02.2018 - nový termín

Daň z príjmov - novely 2017, 2018 - školenie/seminár

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

Bratislava 11.12.2017 (POZOR ZMENA TERMÍNU vzhľadom na termínový posun legislatívneho procesu schvaľovania novely zákona od 1.1.2018 - pôvodný termín 28.11.2017)

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018 - konferencia

Lektori:  JUDr. Ľubica Masárová, PhD.-advokátka venujúca sa daňovým sporom, daňová poradkyňa, členka dozornej rady SKDP, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, JUDr. Marcela Macová, odborníčka na ochranu osobných údajov

Žilina 28.11.2017, Košice 08.12.2017

cena: 144 eur s DPH

NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2018 - školenie / seminár

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy,  daňový poradca, špecialista na DPH, asistent audítora

Nitra 20.11.2017

cena: 78 eur s DPH

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR - školenie/seminár

Lektor: JUDr. Marcela Macová, odborníčka na ochranu osobných údajov

Trnava - 20.11.2017-obsadené, Martin - 18.12.2017, Košice - 19.12.2017, Prešov - 20.12.2017, Piešťany - 16.01.2018

cena: 90 eur s DPH

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR") - konferencia

Lektor: JUDr. Marcela Macová, Mgr. Irena HUDECOVÁ, JUDr. Jakub Uhrinčať, JUDr. Pavol Szabo - odborníci na ochranu osobných údajov

Bratislava - 06.12.2017, 14.03.2017, Banská Bystrica - 14.12.2017, Žilina - 23.01.2018, Košice - 13.02.2018, 

cena: 180 eur s DPH

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (PO) + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 - školenie/seminár

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

Bratislava 01.02.2018 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (FO) + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 - školenie/seminár

Lektor: Ing. Jana Acsová - daňový poradca, audítor (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov, účtovníctva a auditu)

Bratislava 09.02.2018 

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2018 - školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 02.02.2018

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 19.12.2017, Žilina 25.01.2018, Poprad 26.01.2018

cena: 78 eur s DPH

Mzdárska škola Jozefa Mihála - školenie/seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Košice 20.11.-22.11.2017

cena: od 90 eur s DPH/ deň

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018 - školenie/seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 05.12.2017, 15.12.2017, 20.12.2017, Nitra 04.12.2017, Košice 18.12.2017, Žilina 19.12.2017

cena: od 72 eur s DPH

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky - školenie / seminár

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca

Žilina - 08.01.2018,  Poprad - 09.01.2018, Prešov - 10.01.2018, Košice - 11.01.2018, Banská Bystrica - 12.01.2018, Trenčín - 30.01.2018, Trnava - 09.02.2018, Nitra - 19.02.2018

cena: 78 eur s DPH