Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR - školenie/seminár

Lektor: JUDr. Marcela Macová, odborníčka na ochranu osobných údajov

Bratislava - 17.10.2017 - nový termín, Žilina - 29.09.2017-nový termín, Poprad - 18.10.2017, Prešov - 19.10.2017, Trnava - 20.11.2017, Martin - 18.12.2017

cena: od 78 eur

Daňová optimalizácia v roku 2017 - školenie / seminár

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca

Bratislava - nový termín 10.11.2017, Banská Bystrica - 20.09.2017, Nitra - 27.09.2017

DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018 - školenie / seminár

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca

Bratislava - 06.10.2017,  Košice - 04.10.2017, Žilina - 02.10.2017, Banská Bystrica - 05.10.2017, Nitra - 11.10.2017

Mzdy, odvody dane, personalistika - novinky 2017, 2018 - školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 20.11.2017 

Daň z príjmov - novely 2017, 2018 - školenie/seminár

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

Bratislava 28.11.2017 

DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH - školenie/seminár

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti DPH

Bratislava 29.11.2017, 30.01.2018 

Daň z príjmov, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2017/2018 - 4 novely = 4 lektori - školenie/seminár

Lektori: Ing. Dimitrovová - daň z príjmov, Ing. Kožíková - DPH, Ing. Horváthová - účtovníctvo, Júlia Pšenková - mzdy a personalistika

Bratislava 07.12.2017 

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)

Lektor: Dr. Milan Veščičík- špecialista v oblasti implementácií kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, optimalizácií a obdobných projektov.

Žilina  25. - 26.09.2017

cena: 192 eur s DPH

DPH - najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi - školenie / seminár

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy,  daňový poradca, špecialista na DPH, asistent audítora

Bratislava 11.10.2017, Banská Bystrica 28.09.2017

cena: 78 eur s DPH

Zákonník práce pod lupou - 2-dňové školenie/seminár

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc., odborníčka na pracovné právo

Bratislava 19.10.2017 - 20.10.2017, Žilina 26.10.2017 - 27.10.2017

cena: 216 eur s DPH

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (PO) + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 - školenie/seminár

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

Bratislava 01.02.2018 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (FO) + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 - školenie/seminár

Lektor: Ing. Jana Acsová - daňový poradca, audítor (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov, účtovníctva a auditu)

Bratislava 09.02.2018 

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2018 - školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 02.02.2018

 

Cestovné náhrady - školenie/seminár

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca

Bratislava - 27.10.2017

Cestovné náhrady - školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Banská Bystrica 25.09.2017, Žilina 09.10.2017, Nitra 10.10.2017, Košice 25.10.2017

Mzdy pre začiatočníkov - 2 - dňové školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 23.10. - 24.10.2017

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 školenie/seminár

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 19.12.2017, Žilina 25.01.2018, Poprad 26.01.2018

Mzdárska škola Jozefa Mihála - školenie/seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 18.09 - 20.09.2017, Košice 20.11.-22.11.2017

cena: od 90 eur / deň

ZÁKONNÍK PRÁCE 2017/2018 + vysielanie zamestnancov na práce v EÚ + zamestnávanie cudzincov - školenie/seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Žilina 28.09.2017, Trenčín 29.09.2017, Nitra 04.10.2017, Banská Bystrica 06.10.2017, Bratislava 30.10.2017, Košice 09.11.2017

ZÁKONNÍK PRÁCE 2017/2018 - 3-dňové  školenie/seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 17.10. - 19.10.2017

Dane a odvody autorov a umelcov – Autorský zákon - školenie/seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 16.10.2017, Košice 08.11.2017

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018 - školenie/seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 05.12.2017, 15.12.2017, 20.12.2017, Nitra 04.12.2017, Košice 18.12.2017, Žilina 19.12.2017

Dane a odvody štatutárov + podiely na zisku - školenie/seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

Bratislava 20.10.2017, Nitra 23.10.2017, Košice 10.11.2017