Rady a tipy pre mzdové účtovníčky v súvislosti s koronavírusom + Novely zákona o sociálnom poistení (ošetrovné, nemocenské, karanténa) - online školenie

02.04.2020 - len online

Lektor : Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 69 eur s DPH

možnosť účasti len ONLINE

3 videoškolenia na tému koronavírus za cenu jedného

Daňové a účtovné rady k vládnym nariadeniam v súvislosti s koronavírusom - videoškolenie z 26.03.2020

Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s koronavírusom (práca z domu, čerpanie dovolenky neprideľovanie práce zamestnancovi a iné) s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD. - videoškolenie z 27.03.2020

GDPR so zameraním na technicko – organizačné zabezpečenie práce z domu, odporúčania, poučenia a rady - videoškolenie z 30.03.2020

Lektori: Ing. Jana Acsová - daňový poradca, špecialista pre daň z príjmov, audítor

JUDr. Marcela Macová, PhD. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

JUDr. Jozef Lukajka PhD. - pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., odborník na pracovné právo

 

cena: 60 eur s DPH

Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova - školenie

02.04.2020 len online

Lektor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve . Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly.  Odborný lektor na právo verejnej správy.

Lektor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. 

možnosť účasti len ONLINE

cena: 84 eur s DPH

Intrastat – aktuálne v roku 2020 - školenie

07.04.2020 -  online

Lektor: Ing. Tibor Vojtko - v colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. V súčasnom období pôsobí v súkromnej spoločnosti ako poradca a konzultant pre oblasť uplatňovania colných predpisov a ako lektor v rámci školení zameraných na túto oblasť Intrastat – aktuálne v roku 2020

možnosť účasti ONLINE

cena: 96 eur s DPH

Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi - online školenie

14.04.2020 - len online

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka PhD. - pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., odborník na pracovné právo

cena: 60 eur s DPH

 možnosť účasti len ONLINE

Cestovné náhrady pre rok 2020 - online školenie

15.04.2020 - len online

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu.

cena: 84 eur s DPH

 možnosť účasti len ONLINE

Problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom + prijaté opatrenia v pracovnoprávnej a v mzdovej oblasti (dávky nemocenského poistenia) - online školenie

16.04.2020 - len online

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o

cena: 66 eur s DPH

 možnosť účasti len ONLINE

Komplexný pohľad na odmeny a mzdy štatutárov - školenie

Bratislava 16.04.2020

Lektor : Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 79 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Aplikácia daňového zákona a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy - online školenie

17.04.2020 - len online

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 72 eur s DPH

 možnosť účasti len ONLINE

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende + pravidlá pre prácu z domu - online školenie

20.04.2020 - len online

Lektor: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

cena: 84 eur s DPH

 možnosť účasti len ONLINE

Zvládnime koronakrízu vo firme efektívne a s prehľadom (krok za krokom k obnoveniu zdravia a rentability) - online školenie

21.04.2020 - len online

Lektor: Dr. Milan Veščičík - skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti implementácií kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, optimalizácií a obdobných projektov

cena: 96 eur s DPH

 možnosť účasti len ONLINE

Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie - školenie

Banská Bystrica 21.04.2020, aj online

Lektor : Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu - školenie

Žilina 23.04.-24.04.2020

Lektori: JUDr. Marcela Macová, Phd. odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Mgr. Viliam Mizák - problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 10 rokov, z toho 5 rokov v pozícii inšpektora úradu

cena: 192 eur s DPH

Záverečný účet v obci a výpočet výsledku hospodárenia bez sankcií (tipy finančného kontrolóra) - online školenie

24.04.2020 - len online

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly.

 

cena: 60 eur s DPH

 možnosť účasti len ONLINE

Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020 - školenie

Trenčín 27.04.2020, Bratislava 28.04.2020

Lektori: Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Mgr. Daniel Kurucár - zamestnanec Štátneho archívu v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Ako lektor sa venuje legislatívnemu zabezpečeniu správy registratúry, správe registratúry (pojmom, úkonom a informačným systémom), hodnoteniu a vyraďovaniu spisov a činnostiam v registratúrnom stredisku, resp. v archíve

cena: 84 eur s DPH

2 - dňové školenie: Finančná analýza v čase KORONAKRÍZY, kalkulácie a cenotvorba - online školenie

1 deň: online 27.04.2020, 9:00 - 15:00, 2 deň: online 28.04.2020, 9:00 - 15:00 

Žilina 27.04.2020 - 28.04.2020,  Bratislava 28.05.2020 - 29.05.2020

Lektor: Dr. Milan Veščičík - skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti implementácií kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, optimalizácií a obdobných projektov

cena: 96 eur s DPH/deň

 možnosť účasti ONLINE

Daň z príjmov – aktuálne aplikačné problémy v roku 2020 - školenie

Košice 28.04.2020, Banská Bystrica 15.04.2020,

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: od 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020 - školenie

28.04.2020 online

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 96 eur s DPH

možnosť účasti len ONLINE

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe - školenie

Bratislava 29.04.2020, 10.06.2020, Žilina 25.05.2020, Košice 26.05.2020

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: od 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti - školenie

Bratislava 05.05.2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 79 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu - školenie

Bratislava 06.05.2020 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 69 eur s DPH

možnosť účasti  ONLINE

DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii (2-dňové školenie) - školenie

Bratislava 11.05.-12.05.2020, Žilina 20.05.-21.05.2020, Košice 27.05.-28.05.2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 168 eur s DPH

Inventarizácia pokladničnej hotovosti v roku 2020 - online školenie

online - 11.05.2020

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly.

 

cena: 48 eur s DPH

 možnosť účasti len ONLINE

Pracovné cesty a cestovné náhrady, zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov - školenie

Bratislava 12.05.2020

Lektor : Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020 - školenie

Žilina 12.05.2020, Bratislava 13.05.2020, Banská Bystrica 02.06.2020

Lektor: Ing. Ondrej Baláž: odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. 

cena: od 79 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone - školenie

Košice 13.05.2020, Banská Bystrica 13.05.2020

Lektor Banská Bystrica: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Lektor Košice: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: od 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - školenie

Bratislava 19.05.2020 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v praxi. Exekúcie a zrážky zo mzdy. - školenie

Košice 20.05.2020

Lektor : Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 79 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, nadčas a nočnú prácu od 1. 1. 2020 - online školenie

online - 21.05.2020

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

 

cena: 48 eur s DPH

 možnosť účasti len ONLINE

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - školenie

Bratislava 26.05.2020, Žilina 27.05.2020, Košice 28.05.2020

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH

Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) - školenie

Banská Bystrica 26.05.2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

 

cena: 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Účtovanie zásob v praktických príkladoch - školenie

Bratislava 28.05.2020

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 79 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020 - konferencia

Podbanské Grand Hotel Permon 01.06.2020 - 03.06.2020 (môžete sa prihlásiť aj na jednotlivé dni)

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Ing. Soňa Ugróczy - Daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Komory daňových poradcov

cena:

144 eur s DPH/ 1 deň

336 eur s DPH/ 3 dni

Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - školenie

Banská Bystrica 03.06.2020

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Účtovný vs. daňový náklad - najčastejšie chyby a omyly v praxi - školenie

Bratislava 09.06.2020

Lektor: Ing. Ondrej Baláž: odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. 

cena: 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Vedenie účtovníctva organizačnej zložky v roku 2020 - školenie

Bratislava 10.06.2020 

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP, daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

cena: 96 eur s DPH

Riešenia aktuálnych problémov mzdovej praxe. Stravovanie zamestnancov. - školenie

Košice 11.06.2020

Lektor : Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

cena: 69 eur s DPH

možnosť účasti ONLINE

Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie) - školenie

HOTEL BEŠEŇOVÁ***  (11.06. - 12.06.2020) 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

 

cena: 216 eur s DPH

Aplikácia DPH na príkladoch v praxi - školenie

Bratislava 15.06.2020, Nitra 16.06.2020, Trenčín 17.06.2020, Žilina 18.06.2020, Košice 18.06.2020

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 84 eur s DPH

GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi - školenie, online školenie

Košice 16.06.2020Bratislava 17.06.2020

Lektori: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

cena: 120 eur s DPH

16.03.2020 možnosť účasti len  ONLINE

Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a riešeniami najčastejších problémových situácií - školenie

Bratislava 19.06.2020 

Lektordoc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. - od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce

cena: 120 eur s DPH

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky - školenie

Žilina 23.06.2020, Košice 24.06.2020, Bratislava 25.06.2020

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH

Kybernetická bezpečnosť 2020- konferencia

Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****  24.06.2020 - 25. 06. 2020

Lektori: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Tomáš Zaťko, Ing. Ivan Makatura, CRISC, Mgr. Marek Zeman, PhD., JUDr. Štefan Pilár, JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, PhD., Ondrej Krajč, Ondrej Macko, Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, Pavol Draxler

cena:

288 eur s DPH/ 2 dni

Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie

Žilina 16.10.2020, Bratislava 15.10.2020 

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

cena: 84 eur s DPH