Ing. Martin Tužinský

 • skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám - vzor
 • skrátená transferová dokumentácia k prenájmu- vzor
 • základná transferová dokumentácia k nezávislému predajcovi tovaru - vzor
 • výpočet dane z motorových vozidiel

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Pastierik

 • Pripravované novely 2017,2018 -Zákona o dani z príjmov, DPH, Daňového poriadku s komentárom, Obchodného zákonníka, Zákona o účtovníctve NOVÉ
 • transferové oceňovanie 2016 vzor
 • daňová obhajoba v praxi - 2017- NOVÉ.
 • interné smernice PÚ vzor 2017- NOVÉ
 • interné smernice JÚ vzor 2017- NOVÉ
 • výročná správa 2016 vzor NOVÉ
 • nepeňažný vklad 2017- NOVÉ
 • predaj podniku 2017- NOVÉ
 • daňová obhajoba v praxi 2017- NOVÉ
 • likvidácia obch.spoločnosti 2017 - NOVÉ
 • zlúčenie obchodných spoločností 2017- NOVÉ
 • rozdelenie obchodných spoločností 2017- NOVÉ
 • zákaz prania špinavých peňazí
 • jednoduché účtovníctvo pre neziskové ÚJ vzor
 • daňová evidencia vzor

 

Ing. Jana Acsová

Majetok spoločnosti – odpisovanie majetku

Obstaranie dlhodobého majetku a transakcie s ním (predaj, darovanie, likvidácia, škoda), účtovná a daňová zostatková cena a ich vzťah k tržbe z predaja majetku, odpisovanie dlhodobého majetku, nájomné ako daňové výdavky vo väzbe na uplatnené daňové odpisy, nepeňažný príjem prenajímateľa

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Soňa Ugróczy

Novela zákona od 1.1.2016

DPH pri stavebných prácach, prenos daňovej povinnosti v stavebníctve, klasifikácie CPA, uplatňovanie DPH na základe prijatia platby