Ing. Soňa Ugróczy

Novela zákona od 1.1.2016

DPH pri stavebných prácach, prenos daňovej povinnosti v stavebníctve, klasifikácie CPA, uplatňovanie DPH na základe prijatia platby

Ing. Vladimír Pastierik

 • Rozdelenie obchodných spoločností v roku 2018
 • Interné účtovné smernice 2018 PÚ
 • Interné účtovné smernice 2018 JÚ
 • účtovná závierka pre rok 2017 NOVÉ
 • daňové priznanie PO za rok 2017 - komplexný príklad NOVÉ
 • poznámky pre mikro ÚJ 2017
 • poznámky pre malé ÚJ 2017
 • poznámky pre veľké ÚJ 2017
 • poznámky pre neziskové ÚJ 2017
 • jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov vzor
 • jednoduché účtovníctvo pre neziskové ÚJ vzor
 • daňová evidencia vzor
 • transferová dokumentácia vzor skrátená/základná/úplná
 • schválené novely 2018,2019 -Zákona o dani z príjmov, DPH, Daňového poriadku s komentárom, Obchodného zákonníka, Zákona o účtovníctve NOVÉ
 • daňová obhajoba v praxi - 2018
 • interné smernice PÚ vzor 2017
 • interné smernice JÚ vzor 2017
 • výročná správa 2016 vzor
 • nepeňažný vklad 2017, 2018- NOVÉ
 • predaj podniku 2017, 2018- NOVÉ
 • likvidácia obch.spoločnosti 2017, 2018- NOVÉ
 • zlúčenie obchodných spoločností 2017, 2018- NOVÉ
 • rozdelenie obchodných spoločností 2017- NOVÉ
 • zákaz prania špinavých peňazí 2018

 

Ing. Jana Acsová

Majetok spoločnosti – odpisovanie majetku

Obstaranie dlhodobého majetku a transakcie s ním (predaj, darovanie, likvidácia, škoda), účtovná a daňová zostatková cena a ich vzťah k tržbe z predaja majetku, odpisovanie dlhodobého majetku, nájomné ako daňové výdavky vo väzbe na uplatnené daňové odpisy, nepeňažný príjem prenajímateľa