Ing. Soňa Ugróczy

Novela zákona od 1.1.2016

DPH pri stavebných prácach, prenos daňovej povinnosti v stavebníctve, klasifikácie CPA, uplatňovanie DPH na základe prijatia platby

Ing. Vladimír Pastierik

 • Rozdelenie obchodných spoločností
 • Interné účtovné smernice  PÚ
 • Interné účtovné smernice  JÚ
 • poznámky pre mikro ÚJ
 • poznámky pre malé ÚJ
 • poznámky pre veľké ÚJ
 • poznámky pre neziskové ÚJ
 • jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov vzor
 • jednoduché účtovníctvo pre neziskové ÚJ vzor
 • daňová evidencia vzor
 • transferová dokumentácia vzor skrátená/základná/úplná
 • schválené novely Zákona o dani z príjmov, DPH, Daňového poriadku s komentárom, Obchodného zákonníka, Zákona o účtovníctve NOVÉ
 • daňová obhajoba v praxi
 • interné smernice PÚ vzor
 • interné smernice JÚ vzor
 • výročná správa  vzor
 • nepeňažný vklad 
 • predaj podniku
 • likvidácia obch.spoločnosti
 • zlúčenie obchodných spoločností 
 • rozdelenie obchodných spoločností
 • zákaz prania špinavých peňazí

 

Ing. Jana Acsová

Majetok spoločnosti – odpisovanie majetku

Obstaranie dlhodobého majetku a transakcie s ním (predaj, darovanie, likvidácia, škoda), účtovná a daňová zostatková cena a ich vzťah k tržbe z predaja majetku, odpisovanie dlhodobého majetku, nájomné ako daňové výdavky vo väzbe na uplatnené daňové odpisy, nepeňažný príjem prenajímateľa