videoškolenie - Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb v roku 2019 a od 1.1.2020

Ing. Marcela Prajová

trvanie:  1 hod 7 min.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb v roku 2019 a od 1.1.2020:

  • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2019
   • Zákon č. 347/2018 Z. z. – príspevok na rekreáciu
   • Zákon č. 368/2018 Z. z. – nepeňažné plnenie za účelom ubytovania zamestnanca
   • Zákon č. 10/2019 Z. z. – zvýšenie sumy daňového bonusu
   • Zákon č. 54/2019 Z. z. – zmena podmienok na oslobodenie 13. platu
   • Zákon č. 155/2019 Z. z. – podnikové štipendiá
   • Zákon č. 221/2019 Z. z. – znižovanie administratívnej záťaže
  • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020 a neskôr
   • Zákon č. 228/2019 Z. z. – príspevok za zásluhy v športe
   • Zákon č 301/2019 Z. z. – napr.:
  • Definícia vkladu
  • Príjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti
  • Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení vyplatených, resp. poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
  • Ocenenie výdavku v súvislosti s virtuálnou menou
  • Náhrada za stratu zdaniteľného príjmu
  • Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva
  • Platenie preddavkov  na daň z príjmov fyzickej osoby
  • Zaokrúhľovanie
  • Zákon č. 315/2019 Z. z. – sadzba dane
  • Zákon č. 316/2019 Z. z. – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  • Zákon č. 319/2019 Z. z.– príspevok na športovú činnosť dieťaťa

dátum nahrávky: 05.12.2019

Lektor:

Ing. Marcela Prajová

(odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou)

cena: 9 eur

zľava 50%

 

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe