videoškolenie - Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2020 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2021

Júlia Pšenková

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

 

Referencie účastníkov školenia:

“Skvelá lektorka,  uvádzala príklady z praxe, lepšie som si to nevedela ani predstaviť. Lektorku hodnotím na jedničku s *”

“Potešilo ma, že bolo všetko vysvetlené na príkladoch, človek to vie lepšie pochopiť a následne použiť v praxi.  Všetko bolo jasne a zrozumiteľne vysvetlené”

“Ľudský prístup lektorky, veľmi zaujímavo podaná a vysvetlená problematika”

“Veľmi príjemné školenie s názornými príkladmi z praxe, určite odporúčam všetkým, čo robia mzdy”

 

Témy videoškolenia Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2020 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2021:

 • Zákonník práce
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
  • príplatky ku mzde
  • rekreačné poukazy
  • príspevok na športovú činnosť detí
  • 13, 14. plat
  • ostatné zmeny
 • Sociálne poistenie
  • maximálny mesačný vymeriavací základ 
  • maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu
  • ostatné zmeny
  • odvodová úľava
 • Zdravotné poistenie
  • odvodová úľava
  • odpočitateľná položka 
  • ostatné zmeny
 • Daň zo závislej činnosti
  • nezdaniteľné časti dane
  • daňový bonus
  • príjmy oslobodené od dane
  • sadzba dane
 • Ročné zúčtovanie dane
  • lehoty
  • žiadosť o vykonanie 
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • daňový bonus na deti a úroky z úveru
  • výpočet
  • sadzba dane

dátum nahrávky: 10.11.2020

Lektor:

Júlia Pšenková

odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti

cena: 25 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe