videoškolenie - Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2020

Júlia Pšenková

trvanie:  5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

 

Referencie účastníkov školenia:

“Skvelá lektorka,  uvádzala príklady z praxe, lepšie som si to nevedela ani predstaviť. Lektorku hodnotím na jedničku s *”

“Potešilo ma, že bolo všetko vysvetlené na príkladoch, človek to vie lepšie pochopiť a následne použiť v praxi.  Všetko bolo jasne a zrozumiteľne vysvetlené”

“Ľudský prístup lektorky, veľmi zaujímavo podaná a vysvetlená problematika”

“Veľmi príjemné školenie s názornými príkladmi z praxe, určite odporúčam všetkým, čo robia mzdy”

 

Témy videoškolenia ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2019 + zmeny od 1.1.2020:

  1. Zákonník práca
  • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
   príplatky ku mzde
  • 13., 14. plat
  • rekreačné preukazy
  • ostatné zmeny
  1. Sociálne poistenie         
  • maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov
  • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhradu príjmu   
   maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky
  • odvodová úľava   
  • ostatné zmeny
  1.   Zdravotné poistenie
  • odvodová úľava
  • odpočítateľná položka  na zdravotné poistenie
  • ostatné zmeny                                                     
  1. Daň zo závislej činnosti  
  • nezdaniteľná časť  dane
  • daňový bonus
  • ostatné zmeny

   

  1. úprava životného minima
  • vplyv na exekučné zrážky
  • zmeny v exekúciách

   

  1. Ročné zúčtovanie dane
  • termíny a lehoty
  • potvrdenie o príjme
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • daňový bonus
  • sadzba dane
  • výpočet RZD
  • preplatky, nedoplatky dane
  • 2%  dane

dátum nahrávky: 18.12.2019

Lektor:

Júlia Pšenková

(odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti)

cena: 12,50 eur  zľava 50%

 

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe