videoškolenie - Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2019

Júlia Pšenková

trvanie:  5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

 

Referencie účastníkov školenia:

“Skvelá lektorka,  uvádzala príklady z praxe, lepšie som si to nevedela ani predstaviť. Lektorku hodnotím na jedničku s *”

“Potešilo ma, že bolo všetko vysvetlené na príkladoch, človek to vie lepšie pochopiť a následne použiť v praxi.  Všetko bolo jasne a zrozumiteľne vysvetlené”

“Ľudský prístup lektorky, veľmi zaujímavo podaná a vysvetlená problematika”

“Veľmi príjemné školenie s názornými príkladmi z praxe, určite odporúčam všetkým, čo robia mzdy”

 

Témy videoškolenia ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2018 + zmeny od 1.1.2019:

 1. RZD lehoty, termíny 

 2. potvrdenie o príjme 

 3. žiadosť o RZD 

 4. nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu 

 5. odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver

 6. daňový bonus 

 7. zamestnanecká prémia 

 8. preplatky, nedoplatky

 9. darovanie 2 % dane 

 10. Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde

 11. sociálne poistenie – vymeriavacie základy 

 12. zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací základ pre náhradu príjmov

dátum nahrávky: 10.12.2018

Lektor:

Júlia Pšenková

(odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti)

cena: 25 eur

 

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe