videoškolenie - DPH – zmeny zákona od 1.1.2021 a od 1.7.2021 + vybrané problémy DPH

 Ing. Milan Kúdela

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  5 hod.                                      

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektora v elektronickej podobe

Témy videoškolenia DPH – zmeny zákona od 1.1.2021 a od 1.7.2021 + vybrané problémy DPH:

 • Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť 
 • Dodanie tovaru (všeobecné princípy)
 • Dodanie tovaru v režime zásielkového predaja (zmeny od 1.7.2021 - predaj tovaru na diaľku)
 • Dodanie tovaru do EU a nadobudnutie tovaru z EU (povinnosti zdaniteľnej osoby)
 • Predaj tovaru do EU v režime call of stock
 • Dodanie služby a správne určenie miesta dodania
 • Základ dane 
 • Oprava základu dane s novinkou nevymožiteľnej pohľadáky od 1.1.2021
 • Vrátenie dane z investičnej služby pri bezodplatnom dodaní
 • Vrátenie dane pri bezodplatnom dodaní ak ide o vyvolanú investíciu
 • Osoba povinná platiť daň
 • Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku
 • Prenos daňovej povinnosti zo zahraničnej osoby na tuzemskú zdaniteľnú osobu
 • Oneskorená registrácia a vplyv na daňovú povinnosť v prípade tuzemských plnení s prenosom daňovej povinnosti
 • Osobitný režim systému MOSS v prípade predaja tovaru na diaľku v EU a služieb s miestom dodania podľa § 16 v inom členskom štáte pre nezdaniteľnú osobu
 • Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie
   storno, skonto, bonus a rabat s pohľadu § 25 ods. 1, ods. 6, 
 •  "škoda" a povinnosť odviesť uviesť DPH;
 • riziká refakturácie;
 •  krádež majetku/ zásob;
 •  hodnota dph nedaňový výdavok;
   zmarené investície;
   manká a škody;
 •  a iné

dátum nahrávky: 29.01.2021

Lektor:

Ing. Milan Kúdela

člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér či konateľ v spoločnosti gpa SK, s.r.o venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie hypotekárnych úverov

cena: 25 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe