videoškolenie Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

Ing. Mária Dimitrovová

trvanie:  3,5 hod.                                       

cena: 25 eur

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál

 

Referencie účastníkov školenia:

“Perfektne vysvetlila všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky, hneď som sa zorientovala a už viem ako na to ”

“Dobre pripravené, jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené, kvalitná lektorka ”

 

Témy videoškolenia Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019:

 

 1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2018
  • Povinnosť podať daňové priznanie
  • Určenie zdaňovacieho obdobia
  • Lehota na podanie a jej predlžovanie
  • Tlačivo daňového priznania - zmeny
  • Opravné, dodatočné daňové priznanie
 2. Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2018:
  • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, ...)
  • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, majetok – odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, výpožička, kaucie pri verejnom obstarávaní, pravidlá nízkej kapitalizácie,...)
  • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, ...)
  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
  • Umorovanie daňovej straty
  • Výpočet dane, zápočet daňovej licencie od 1.1.2018, platenie dane
 3. Preddavky na daň z príjmov PO
 4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 5. Interaktívna diskusia v priebehu seminára
 6. Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

 

dátum nahrávky: 05.02.2019

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová,

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

 

 

cena: 25 eur

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe