videoškolenie - Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 + zmeny zákona od 1.1.2021

Ing. Mária Dimitrovová

na videoukážke ešte pracujeme, videoškolenie je k dispozícií 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  6 hod.                                      

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektora v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 + zmeny zákona od 1.1.2021:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2020
  • Povinnosť podať daňové priznanie
  • Určenie zdaňovacieho obdobia
  • Lehota na podanie a jej predlžovanie
  • Tlačivo daňového priznania - zmeny
  • Opravné, dodatočné daňové priznanie
 • Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2020:
  • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, položky po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, záväzky, zmarené investície, dotácie a s nimi súvisiace náklady, ...)
  • Daňové a nedaňové výdavky (predaj finančného majetku, výdavky v súvislosti s pandémiou – rúška, dezinfekcia, testovanie na ochorenie, stravovanie, expirované zásoby tovaru po nútenom uzatvorení prevádzky, pohľadávky – opravné položky, odpis, postúpenie, majetok – odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie, luxusné autá, spotreba PHL, reklama, manká a škody, rezervy, výpožička, zmluvné pokuty, ...)
  • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, príjmy zdanené zrážkovou daňou...)
  • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
  • Odpočet daňových strát od základu dane za rok 2020, pokračovanie v odpočte po využití špeciálneho odpočtu podľa lex corona
  •  Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Výpočet dane, sadzba dane, zápočet daňovej licencie
 • Preddavky na daň z príjmov PO  
 • Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 • Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2021
 • Otázky a odpovede

dátum nahrávky: 01.02.2021

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

cena: 25 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe